ข่าวด่วน

Tag Archives: ปัญหาฝุ่นละออง

เชียงใหม่ Kick off เปิดเทศกาล ‘Lanna Breeze’ล้านนาฟ้าใส ลมหายใจเดียวกัน ตั้งเป้าลดไฟ-ฝุ่น

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ร่วมเปิด เทศกาล ‘Lanna Breeze ล้านนาฟ้าใส ลมหายใจเดียวกัน’ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ไปจนถึงกลางเดือนเมษายน 2564 รวมระยะเวลานานกว่า 5 เดือน ถือเป็นการรวมพลังสังคมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน เพื่อร่วมมือป้องกัน บรรเทา และต่อสู้กับวิกฤตมลพิษ ฝุ่นควันไฟ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเกิดเป็นประจำทุกปี นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า เราต้องมาร่วมมือกันว่าจะบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้เกิดผลกระทบต่ออากาศให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่ไม่ควรเผา เร่งฟื้นฟูป่า ปฏิบัติการในเชิงรุกมากขึ้น เพราะเราทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา เราจะต้องไม่โทษกันเอง เลิกการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ลดจุดความร้อนให้ได้ แต่เราต้องเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพื่อความมีสุขภาพดีของทุกคน นายชัชวาล กล่าวว่า ...

Read More »

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ยอมรับการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ‘PM 2.5’ยังไม่บรรลุผล เร่งหารือทุกภาคส่วนรับมือระยะยาว

วันที่ 20 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นในการ บูรณาการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อการบริหารจัดการแบบบูรณาการและสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทาง และวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากทั้ง 25 อำเภอ นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาหน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการอำนวยการสั่งการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบ Single Command โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเข้มข้น และติดตามสถานการณ์วางแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ทั้งการลาดตระเวน ป้องปราม การตรวจหาไฟป้า การระดมสรรพกำลังเครื่องมือต่างๆ โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด การสร้างความข้าใจ สร้างการรับรู้แบบมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ของจังหวัด ซึ่งผลการปฏิบัติที่ปรากฏในปีที่ผ่านมาพบว่ายังไม่สำเร็จเท่าที่ควร จึงหวังว่าการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และเกิดภาคีครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานป้องก้แก้ไปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมา มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ...

Read More »

25ศิลปินดังมอบผลงาน26ชิ้น จัดประมูลภาพช่วย ‘สภาลมหายใจเชียงใหม่’รายได้ทะลุ10ล้าน หนุนแก้ปัญหาฝุ่นจิ๋ว หวังคืนอากาศบริสุทธิ์ให้ทุกคน

เมื่อฝุ่นละอองขนาดเล็กและหมอกควัน กลายเป็นปัญหาให้กับประชาชนในภาคเหนือ และคาดการณ์ว่า ปีนี้สถานการณ์น่าจะยังคงสร้างปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวมากขึ้นกว่าเก่า ด้วยมีแนวโน้มเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2562 ยาวมาจนถึงปีใหม่  โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ยอมรับว่า ปีนี้มาเร็วกว่าที่คาดมากนัก มีการตรวจพบจุดความร้อน หรือ Hotspot สูงขึ้นมากถึง 708 จุด ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 1-6 มกราคม 2563 จากอิทธิพลของลมใต้ ทำให้อากาศยกตัวก่อให้เกิดภาวะหมอกควันสะสม ส่งผลต่อเมืองในแอ่งกระทะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงลงนามออกประกาศควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 30 เมษายน 2563 พร้อมสั่งการถึง 25 อำเภอ คุมเข้มด้วยมาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาด คือ มีทั้งจำและปรับ จากเดิมที่จะห้ามการเผาเพียง 60 วันเท่านั้น เรียกว่าเป็นประกาศที่มาเร็วกว่ากำหนดเดิมไปถึงเท่าตัว    ในขณะที่ภาคประชาสังคมเองก็มีการเคลื่อนไหวและแสดงพลังครั้งใหญ่ ‘สภาลมหายใจเชียงใหม่’ นำโดยนายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ART Auction for AIR เพื่อระดมทุนแก้ปัญหาฝุ่นละอองในเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนืออย่างจริงจัง  ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มศิลปินเพื่อลมหายใจ จำนวน 25 ...

Read More »

แม่ทัพน้อยที่3นั่งหัวโต๊ะถก9จังหวัดเหนือ สรุปบทเรียนแก้ไข ‘ไฟป่าและหมอกควัน’ เล็งปรับแผนดำเนินงานปีหน้า อุตุฯเตือนระวังพายุฝนฟ้าคะนอง27-28เมษายน62

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมกองกำลังผาเมือง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาคส่วนหน้า เป็นประธานสรุปบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจาก 9 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม โดยห้วงตั้งแต่ 1 มกราคม – 23 เมษายน 2562 พบจุดความร้อนสะสมจำนวน 8,551 จุดมากกว่า ปี 2561 จำนวน 4,240 จุด คิดเป็น 98.35% โดยจังหวัดที่มีจุดความร้อนสูงสุด เรียงตามลำดับประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ลำปาง ตาก พะเยา แพร่ และลำพูน โดยแม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า จากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ แต่เนื่องจากในปีนี้สภาพภูมิอากาศแห้งแล้งมากประกอบกับการสะสมของเชื้อเพลิงมีจำนวนมาก จึงส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันปีนี้เพิ่มมากขึ้น ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ...

Read More »

ผู้ว่าฯยืนยันอีก1-2วันหมอกควันเชียงใหม่จาง วอนประชาชนติดตาม ‘Air4Thai’ตามมาตรฐานของประเทศ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ลานประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และ พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผบ.มทบ.33 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันฉีดพ่นน้ำและปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำฉีดล้างถนน เพิ่มความชื้นในอากาศ และสังเกตการพ่นฝอยละอองน้ำจากอาคารสูงในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคลี่คลายปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ปกคลุมจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายศุภชัย กล่าวว่า วันนี้สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จากค่าตรวจวัดจะเห็นว่าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานหนักกันมาตลอด เริ่มมีปัญหาตั้งแต่วันที่ 11-12 มีนาคม และวันนี้ แต่ตั้งแต่วันที่ 1มีนาคมที่ผ่านมาคุณภาพอากาศดีมาตลอด จึงได้พยายามทำความเข้าใจว่าในช่วงนี้มีเรื่องลมบนและลมล่างที่พัดอ่อนตัวทำให้สภาพอากาศและฝุ่นละอองในพื้นที่ไม่กระจายขึ้นบน จากการตรวจสอบวันนี้พบจุดความร้อนเพียง 6 จุด ไม่มาก แต่มีฝุ่นละอองจากสภาพอากาศ พื้นที่ข้างเคียง และชายแดน พยายามจัดการลาดตระเวนไม่ให้มีการเผาป่าและให้ปิดป่าหากพบให้ดำเนินคดีอย่างจริงจัง ที่ผ่านมามี 2 คดี คือ เชียงดาวและแม่แจ่ม ซึ่งมีกติกาหมู่บ้านประชาสังคมแก้ปัญหาให้ความรู้ประชาชน “เชื่อว่าภายใน 1-2 วันนี้สภาพอากาศน่าจะดีขึ้น เพราะลมให้ลอยตัวขึ้น และวันที่ 17-18 มีนาคมนี้น่าจะมีฝนในพื้นที่บ้างตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคาดการณ์ไว้ ...

Read More »