ข่าวด่วน

Tag Archives: ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง

‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานน้ำสรงพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำประจำปี

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรง เพื่ออัญเชิญไปสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ประจำปี 2563 โดยมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆารวาส ได้กล่าวถวายน้ำสรงพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง และประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุ โดยมีตัวแทนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอจอมทองเข้าร่วมพิธี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  ทางวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารจึงจำกัดจำนวนผู้ที่เข้าร่วมพิธี ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นจึงไม่มีการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเหมือนเช่นทุกปี ทั้งนี้วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตามตำนานกล่าวว่าพุทธสถานแห่งนี้ เป็นวัดที่ประดิษฐาน ‘ทักขิณโมลีธาตุ’ หรือพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การประดิษฐานนี้มิได้เป็นการถาวร คือ สามารถอัญเชิญพระบรมธาตุออกมาให้ประชาชน ได้สักการะอย่างใกล้ชิด จึงทำให้เกิดเป็นประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง นอกจากนี้วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร แห่งนี้ยังเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิด ของผู้ที่เกิดปีนักษัตร ปีชวด หรือปีหนู สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

‘พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว’ พระราชทานน้ำสรงองค์พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

​ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระราชทาน เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ น้ำสรงพระราชทาน เพื่อเชิญไปสรงองค์พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2562 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร โดยมีพระพรหมมงคล หรือหลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล แห่งวัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการ พสกนิกรชาวเชียงใหม่ และศรัทธาประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ​ สำหรับประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง หรืองานเดือนเก้า เมืองจ๋อมตอง เกิดขึ้นจากตำนานที่กล่าวว่า พุทธสถานแห่งนี้ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ หรือพระธาตุส่วนเศียรเบื้องขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่การประดิษฐานนี้มิได้เป็นถาวร สามารถอัญเชิญพระธาตุออกมาให้ประชาชนได้สักการะอย่างใกล้ชิดได้ จึงทำให้เกิดประเพณีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ เข้า–ออกพรรษา ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งนับว่าเป็นศาสนพิธีประจำของวัดแห่งนี้ และเป็นการแสดงถึงความศรัทธาของประชาชน ถือเป็นงานใหญ่และสำคัญอีกงานหนึ่งของชาวจอมทองและชาวเชียงใหม่ ที่มีการสืบสานมาอย่างช้านานกว่า 100 ปี โดยวันที่จัดงานจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ...

Read More »