Tag Archives: ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

สุดยอด นักวิจัย มช. พัฒนา ‘ข้าวสายพันธุ์ใหม่’นวัตกรรมใหม่1ใน2ของโลก เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย4.0 สร้างรายได้ชาวนาไทยอย่างแท้จริง

ข่าวดีของนักวิจัยไทยวันนี้ ที่อยากจะมาบอกต่อ..เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เป็นประธานการแถลงข่าว ‘ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0’ และการลงนามความร่วมมือวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย พร้อมทีมงานวิจัยร่วมแถลงความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อแก้ปัญหาการปลูกข้าวที่ได้ผลผลิตไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ไม่ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าว และเป็นการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชาวนาในแต่ละพื้นที่ต่อไป ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ กล่าวว่า ประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆ ของโลกมาตลอด ในปี 2561 รั้งตำแหน่งที่ 2 รองจากประเทศอินเดีย แต่ที่ผ่านมาชาวนาไทยกลับถูกปล่อยให้ตกอยู่ในสภาพ ‘ปลูกข้าวนาปีมีแต่หนี้กับซัง ปลูกข้าวนาปรังมีแต่ซังกับหนี้’ เพราะผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าการลงทุน รัฐบาลจึงขอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพในการผลิตข้าวเพื่อให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้โดยเร็ว นี่คือจุดเริ่มต้น ‘มช. ราชบุรี โมเดล’ “เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตต่ำของข้าวที่เกษตรกรเพาะปลูกและเพิ่มทางเลือกให้กับชาวนาไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้นสังกัดของนักวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผู้สนับสนุนงบประมาณการวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมกันส่งเสริมสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ...

Read More »