ข่าวด่วน

Tag Archives: ประชุมเยาวชนภูมิภาคอาเซียน

ม.ล.ปนัดดา เปิดประชุมเยาวชนอาเซียน ย้ำใช้โซเชียลอย่างสร้างสรรค์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมและงานชุมนุมเยาวชนภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ‘วิถีเยาวชนในโลกโซเชียล‘ หรือ ‘Our Youth and the Social World’ อันเป็นการพบปะระหว่างเยาวชนระดับภูมิภาคอาเซียนในมิติความร่วมมือที่ทรงพลังและเป็นแบบอย่างแก่สังคมโลก เกี่ยวกับการสื่อสารคุณธรรมที่สอดคล้องกับพหุสังคมหรือบริบทในแต่ละประเทศที่มีความหลากหลาย ทั้งยังเป็นการเปิดเวทีให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างดุลยภาพ ‘WASATIYAH’ ในวิถีชีวิตทุกๆ ด้าน ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ กรุงเทพฯ ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า หลายๆ ท่านจากสมาชิกประเทศต่างปรารภกันว่า กระบวนวิธี ‘monitoring’ หรือ การตรวจสอบ และการติดตามผล ฯลฯ ถือเป็นเรื่องสำคัญในการเสริมสร้างการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ ความทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์ คือ การปรับตัวของผู้ใช้ ไม่ว่าจะอายุเท่าไร ตำแหน่งหน้าที่อะไร เป็นใคร แต่ในโลกของโซเชียลมีเดียย่อมเป็นผู้มีไมตรีจิตต่อกัน ถึงเรียกว่า ‘Friends’ หรือ ‘เพื่อน‘ หาใช่เป็นเพื่อนกันหรือติดตาม (to follow) ให้กำลังใจแก่กัน แต่กลับนำเพื่อนไปว่ากล่าวลับหลังในห้องอื่นหรือส่วนอื่นของโลกออนไลน์ เช่นนี้ เรียกว่าไม่จริงใจ ...

Read More »