ข่าวด่วน

Tag Archives: นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าฯสั่งเกษตรเชียงใหม่ เปิดเวทีถกแก้ ‘หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด’ก่อนปัญหาลุกลาม

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวเรื่องการแจ้งเตือน ‘หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ศัตรูพืชตัวร้าย’ พร้อมสั่งการให้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อระดมความคิดในการป้องกันและเผชิญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม หวั่นสถานการณ์การแพร่ระบาดขยายตัวมากขึ้นในพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพด นางเบญจวรรณ อินต๊ะ หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาพืช เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์ล่าสุดยังพบการแพร่ระบาดอยู่ แต่ลดลง โดยปริมาณหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดลดลง หลังเร่งดำเนินการกำจัดอย่างต่อเนื่องตามกรรมวิธีของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการใช้สารเคมีกำจัด สิ่งสำคัญคือ การอบรมให้ความรู้เกษตรกรทุกพื้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อหยุดการแพร่ระบาดให้ได้ “หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เป็นหนอนที่น่ากลัวมาก และเป็นศัตรูพืชอุบัติใหม่ที่เกษตรกรต้องเฝ้าระวัง และสังเกตแปลงข้าวโพดของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่การปลูกข้าวโพดมากถึง 162,847 ไร่ พบการทำลายไปแล้วกว่า 36,662 ไร่ คิดเป็น 22% ใน 16 อำเภอ พบมากสุดใน อ.แม่แจ่ม เพราะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากที่สุดกว่า 100,000 ไร่ ตามด้วย อ.เชียงดาว แม่อาย และเวียงแหง ซึ่งเกษตรกรแทบทุกครัวเรือนปลูกข้าวโพดกันหมด” ...

Read More »

ชวน ชม ชิม ช็อป ‘สตรอว์เบอร์รี่’ 6-10กุมภาพันธ์2562 ที่ อ.สะเมิง-เชียงใหม่

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายเสกสรร บัลลังก์ เกษตรอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตสตรอว์เบอร์รี่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นแหล่งปลูก ‘สตรอว์เบอร์รี่’ แหล่งใหญ่ที่สำคัญของประเทศ ด้วยพื้นที่การผลิต 6,670 ไร่ มากที่สุดในภาคเหนือ เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศ และความสูงที่เหมาะกับการติดดอก และพัฒนาผลของสตรอว์เบอร์รี่ โดยเกษตรกรจะเริ่มทำการเพาะปลูกในช่วงปลายเดือนสิงหาคม และเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน–เมษายน รวมระยะเวลาการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน นายสมพล กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการปลูกสตรอว์เบอร์รี่แปลงใหญ่ จำนวน 50 ราย พื้นที่กว่า 350 ไร่ ผ่านศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมีนายวิทยา นาระต๊ะ และนายธนิน ยี่โท เกษตรกรต้นแบบ เข้าร่วมส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสรอว์เบอร์รี่ปลอดภัย ตั้งแต่การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ใช้ไหลปลอดโรค การใช้สารชีวภัณฑ์  ปุ๋ยหมัก รวมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ในรูปแบบแยม อบแห้ง น้ำ และไวน์ ผ่านการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนมีหน่วยงานเอกชนร่วมนำนวัตกรรมในการผลิตโดยใช้กระดาษแทนใบตองตึงคลุมแปลง เพื่อต่อยอดนวัตกรรมสู่เกษตรกร และได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก จ.เชียงใหม่ พื่อพัฒนาการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ในระบบปิด ...

Read More »