ข่าวด่วน

Tag Archives: นมไทย-เดนมาร์ค

ผู้แทน JICA ญี่ปุ่น นำคณะสานต่อความร่วมมือที่เชียงใหม่ ‘FYAA’ พาดูงาน อ.ส.ค. เล็งต่อยอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตนมไทย-ฮอกไกโด หนุนอาชีพพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 10 มกราคม 2563 น.ส.ซะชิโกะ อิชิกาวะ ที่ปรึกษาอาวุโส Japan International Cooperation Agency หรือ JICA องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ในฐานะหัวหน้าคณะ โครงการเรียนรู้และติดตามผู้นำสมาคมเยาวชนมิตรภาพในประเทศไทย นำคณะจากโตเกียวและฮอกไกโด เข้าพบ รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) รศ.ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. พร้อมทีมบริหาร โดยมีศิษย์เก่า JICA ในภาคเหนือเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการ การศึกษา การเกษตร และการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.โรม กล่าวเสริมว่า JICA เป็นองค์กรของญี่ปุ่น ที่ให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะไทยที่มีความร่วมมือกันมาหลาย 10 ปี และสร้างความผูกพันที่ยั่งยืน มีชาวเชียงใหม่ได้รับทุนจาก JICA เป็นจำนวนมาก ไปเรียนและกลับมาได้นำความรู้มากมายมาสอนและใช้ประโยชน์กับสังคมเชียงใหม่และประเทศชาติโดยรวม เดิม JICA เป็นผู้ให้ทุน ...

Read More »

‘นมไทย-เดนมาร์ค’ ขยายโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ที่เชียงใหม่ ตั้งเป้ารายได้1หมื่นล้าน-ผู้นำตลาดนมอันดับหนึ่งของคนไทย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่โรงงานนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคเหนือตอนบน ต.ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานเปิดตัวโครงการขยายรายผลิตที่โรงงานนม อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ตั้งเป้าขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผู้บริหารจาก อ.ส.ค. และเกษตรกรผู้ผลิตนมในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกิจกรรม ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย–เดนมาร์ค ในปี 2562  อ.ส.ค. ตั้งเป้ารายได้ 10,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากปีงบประมาณ 2561 ที่ทำรายได้ 9,560 ล้านบาท ดังนั้นปีนี้ อ.ส.ค. จึงทุ่มงบลงทุนกว่า 40 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์นมเย็น ที่โรงงานนม อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน โดยการปรับปรุงในส่วนของโรงงาน ระบบการผลิต และเครื่องจักรใหม่ เพราะปัจจุบันการผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์และกลุ่มผลิตภัณฑ์นมเย็น มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการดื่มนม 18 ล้านคนต่อปี ...

Read More »