Tag Archives: นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร

ข่าวดี 14วันเชียงใหม่ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ประปาออกมาตรการ ‘ลด ผ่อน คืน’ช่วยเหลือปชช.

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นพ.วรัญญู จำนงประสาพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดว่า วันนี้ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมยังคงที่ 40 ราย จึงเป็น 14 วันแล้วที่เราไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม แม้จะเป็นข่าวดีแต่เราจะต้องเฝ้าระวังและคุมเข้มต่อไป “ในขณะที่ผู้ป่วยติดเชื้อสามารถกลับบ้านได้แล้ว 28 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 11 ราย ส่วนผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง จำนวน 1,195 ราย กลับบ้านแล้ว 1,149 คงเหลือ 46 ราย” นพ.วรัญญู กล่าว นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ 3 กล่าวว่า การประปามีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาค คือ ‘ลด’ ค่าน้ำ 3% ในเดือนเมษายน รอบใบแจ้งค่าบริการพฤษภาคม 3 เดือน ‘ผ่อน’ ชำระค่าน้ำ 6 เดือนให้กับธุรกิจ ...

Read More »

ข่าวดี!! เชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ส่งจนท.คัดกรองกลุ่มปาร์ตี้ ‘เด็กเอ็นฯ’แยกวิทยุธานินทร์

วันที่ 6 เมษายน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ กำหนดแนวทางในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ให้ทุกอำเภอถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะหยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ทำให้ประชาชนที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปรักษาตัว หรือพบแพทย์ยังโรงพยาบาลต่างๆ ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มดังกล่าว ให้อำเภอทุกอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการในพื้นที่จัดเตรียมรถของส่วนราชการ ในการรับ-ส่งประชาชนในการเดินทางไปโรงพยาบาลหรือพบแพทย์ ต่อมาเวลา 15.00 น. ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ COVID-19 จ.เชียงใหม่ ล่าสุดว่า ข่าวดี เพราะวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ยอดสะสมคงเดิม 38 ราย ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 31 ราย กลับบ้านไปแล้ว 7 ราย  “สำหรับผู้ป่วยรายที่ 37 ซึ่งเป็นหญิงไทย อาชีพเอนเตอร์เทน ได้มีการติดตามคัดกรองจากการจัดเลี้ยงในห้องเช่าแยกวิทยุธานินทร์แล้ว พบผู้ร่วมงานเป็นเด็กเอ็นฯ 4 คน ผู้ร่วมงานเลี้ยง ...

Read More »