Tag Archives: นพดล ทับเปลี่ยน

ร่มธรรมร่มใจ(ตอนที่ 20) /ร่มธรรม ร่มใจ ทศพิธราชธรรม

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน 20 ‘ร่มธรรม ร่มใจ ทศพิธราชธรรม’ (youtube:  ร่มธรรม ศรีสุโข) สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน 24 ‘เพียรอดทน ฝึกตนให้ใจไกลกิเลส’

ออกอากาศวัน ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ทางช่อง 11 NBT กรมประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ (youtube: Romtham Srisukho) สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน 25 ‘ทำบุญ ให้ถูกบุญ จึงได้บุญ’

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน 25 ‘ทำบุญ ให้ถูกบุญ จึงได้บุญ’ ออกอากาศวัน ศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558 ทางช่อง 11 NBT กรมประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ (youtube: Romtham Srisukho) สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน  

Read More »