Tag Archives: ทหารพราน

เชียงใหม่ ‘ฝุ่นพิษ’กระจายเต็มเมือง ทัพภาค3ส่งกำลังทหารพรานเข้าพื้นที่ช่วยชาวบ้านดับไฟป่า3จังหวัดแล้ว

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานพบจุดความร้อน หรือ Hotspot จำนวน 456 จุด ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 187 จุด ป่าอนุรักษ์ 260 จุด เขต สปก. 5 จุด ชุมชนและอื่นๆ 3 จุด ริมทางหลวง 1 จุด จึงประสานไปยังศูนย์สั่งการระดับอำเภอแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่เข้าตรวจสอบและเร่งแก้ไขเป็นการด่วน โดยเช้านี้ชมรมร่มบินเชียงใหม่ พบการลุกไหม้ของไฟป่าบริเวณทุ่งข้าวพวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว เป็นบริเวณกว้าง ในขณะที่อำเภอต่างๆ ทั้งโวนเหนือ กลาง และใต้ ยังคงพบไฟป่ากระจายเป็นหย่อมๆ ตั้งแต่ค่ำวานนี้จนกระทั่งเช้านี้ อย่างไรก็ตามล่าสุด นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประสานขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนโครงการอนุมัติจ้างผู้ที่หาของป่าจากบัญชีรายชื่อที่อำเภอได้เคยสำรวจไว้ มาเป็นพนักงานลาดตระเวนและดับไฟในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ ต.ปิงโค้ง ต.ทุ่งข้าวพวง และ ต.เมืองนะ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดความร้อนขึ้นสูงและมีไฟป่าเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แม้จะมีมาตรการปิดป่า 100% แล้วก็ตาม โดยจากการตรวจสอบพบว่าเกิดการลักลอบเผาในเขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ...

Read More »