Tag Archives: ถนนคนเดิน

พาณิชย์เชียงใหม่แจง ยังไม่ได้อนุญาตให้ค้าขายสินค้าบน ‘ลานประตูท่าแพ’ตามที่มีข่าว อ้างมีอดีตนักการเมืองในพื้นที่ยื่นร้องขอไปถึงรองนายกรัฐมนตรี

ค่ำวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายประเสริฐ ฝายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่า มีการเตรียมหารือเรื่องการจะอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าบน ‘ลานประตูท่าแพ’ อีกครั้งนั้น เป็นเหตุสืบเนื่องมาจากนายพรชัย จิตนวเสถียร ในนามของตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นเรื่องถึงนายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เพื่อขอความช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ประกอบการผู้ค้าขายบนถนนคนเดินวันอาทิตย์ โซน 7  ข่วงประตูท่าแพ ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนตามนโยบายของ คสช. และปรับปรุงภูมิทัศน์บนลานท่าแพ โดยให้หยุดจำหน่ายสินค้าทุกชนิด ตั้งแต่ 17 มกราคม 2559  ทำให้ขาดรายได้หลักในการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว และไม่มีอาชีพหลักอื่น โดยขอให้กลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวได้กลับมาใช้พื้นที่บนลานประตูท่าแพในการจำหน่ายสินค้าอีกครั้งหนึ่ง  “ดังนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน ดำเนินการหารือกับหน่วยงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการประชุมหารือไปเมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเป็นการนำข้อมูลผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสียจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้นายพรชัย  จิตนวเสถียร ในฐานะผู้ยื่นเรื่อง ดำเนินการจัดทำรูปแบบ ลักษณะของกิจกรรม รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อส่งมอบให้สำนักงานศิลปกรที่ 7 เชียงใหม่ พิจารณาอีกครั้ง ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาในขั้นต่อไป” พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้เป็นเพียงการหารือเท่านั้น ...

Read More »