Tag Archives: ตู้เติมสุข

ซันสวีทส่งพลังใจให้ชุมชน เติมข้าวโพดหวาน KC ใส่ ‘ตู้’ย้ำเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน

วันที่ 22 พฤษาภคม 2563 นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ยังชุมชนรอบบริษัทฯ และสังคมโดยรวม เพื่อร่วมแบ่งปันบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ด้วยความห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 และต้องเผชิญกับความยากลำบากจำนวนมาก “ทางบริษัทจึงร่วมมือกับเพื่อนพนักงาน และครอบครัวอาจาร์ยโสภณ มงคลวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ ที่มีจิตอาสาประสงค์ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ตรา KC)จำนวน 250 กระป๋อง ส่งมอบให้กับ นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ ในโครงการ ‘เชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน’ เพื่อแจกอาหารยังชีพให้ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน คนตกงาน และขาดรายได้ ณ โรงแรมแอ่วนิมมาน ซอย 17 จ.เชียงใหม่” นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเดินหน้าตามนโยบายเพื่อสังคม (CSR) ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันและกัน โดยส่งมอบข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ตรา KC  กับโครงการ ‘ตู้เติมสุข’ ซึ่งมีหน่วยงานและผู้ใจบุญหลายแห่งร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อเชื่อมโยงความสุขและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในยามลำบาก แบ่งปันให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน ได้รับผลกระทบจากCOVID-19  ...

Read More »