Tag Archives: ตักบาตรเทโวโรหณะ

ชาวเชียงใหม่รวมใจ ‘ตักบาตรเทโวโรหณะ’ถวายเป็นพุทธบูชา

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่หน้าหอคำหลวง ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งเทศบาลเมืองแม่เหียะ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และคณะสงฆ์ ต.แม่เหียะ จัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้นอกจากข้าวสารอาหารแห้งแล้ว ยังมีการบิณฑบาทเงินสด เพื่อสมทบทุนช่วยพระสงฆ์อาพาธ และทุนการศึกษาของพระสงฆ์ในพื้น ต.แม่เหียะด้วย โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวนับพันคน พร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาว ออกมาร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 99 รูป ส่วนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคคลากร นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นการทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตรงกับวันแรม ...

Read More »