ข่าวด่วน

Tag Archives: ตลาดวโรรส

ผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจ ‘กาดหลวง’หลังผ่อนปรนให้กลับมาค้าขายอีกครั้ง คุมเข้มการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19เคร่งครัด ย้ำไม่ปฏิบัติตามกฎหยุดขาย1เดือน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดวโรรส หรือกาดหลวง ภายหลังมีมาตรการผ่อนปรนให้ 6 กลุ่มกิจการ/กิจกรรม กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งในวันนี้ พร้อมวางมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คือให้มีการทำความสะอาดพื้น และพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ ให้เว้นระยะห่างของแผง ระยะนั่งหรือยืน หรือระยะห่างในการเลือกซื้อสินค้าและการชำระราคาห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้มีความแออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น พร้อมเน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า ตลาดวโรรส มีการควบคุมทางเข้าออก ตั้งจุดล้างมือ จุดคัดกรอง โดยทุกคนจะต้องทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าตลาด และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากผู้มาใช้บริการไม่สวมหน้ากากอนามัย จะไม่อนุญาตให้เข้าตลาด และสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหากไม่สวมหน้ากาก จะไม่ให้มาจำหน่ายสินค้าเป็นระยะเวลา 1 เดือน จึงขอความร่วมมือประชาชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นอีกครั้ง ในขณะที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า จำนวนผู้ป่วยของเชียงใหม่ยังคงเดิมที่ 40 ราย และปัจจุบันคงเหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเพียง 1 รายเท่านั้น  สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

นายกเทศมนตรีฯ ตรวจตลาดสด สำรวจของไหว้ พืชผัก-ผลไม้ สร้างความมั่นใจปชช. ‘เทศกาลตรุษจีน’

วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ตลาดวโรรส (กาดหลวง) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ‘รณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เทศกาลตรุษจีน’ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารในแหล่งจำหน่ายผัก ผลไม้ และอาหารปรุงสดที่นิยมใช้เทศกาลตรุษจีน สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของอาหารให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และผู้มาเยือน โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านอาหารปลอดภัย ตลาดวโรรส ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่  ชมรมตลาดสดน่าซื้อจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ผัก ผลไม้ และตรวจเลือดหาสารเคมีตกค้างแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมอบส้มมงคลแก่ผู้ร่วมงาน นายทัศนัย  กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีน เป็นเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะต้องออกมาจับจ่ายซื้ออาหาร ผักและผลไม้ เพื่อใช้ประกอบในพิธีไหว้บรรพบุรษ การเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ  ตลาดสดจึงเป็นแหล่งรวมอาหาร และสินค้าทุกประเภทที่จะนำมาใช้ในเทศกาลตรุษจีน จึงต้องมีการควบคุมมาตรฐานให้มีความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »