Tag Archives: ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ

เชียงใหม่เร่งทำ ‘เครื่องฟอกอากาศ’ส่งช่วยพื้นที่เสี่ยงภัยหมอกควัน แม้ฝนตกแต่ค่าฝุ่นขนาดเล็กยังสูง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 เมษายน 2562 ร.ศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงานโครงการ ‘ส่งต่อลมหายใจสู้ภัยฝุ่นควัน‘ ร่วมกันจัดทำเครื่องฟอกอากาศราคาประหยัด จำนวน 270 เครื่อง เพื่อส่งมอบให้กับพื้นที่เสี่ยงภัยสถานการณ์หมอกควัน ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รอง ผอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่ ผ.ศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่ปลอดภัยฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ (Safety Zone) อาคาร SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ โดย ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ วิศวกรผู้ประดิษฐ์เครื่องกรองอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สอนวิธีการทำเครื่องฟอกอากาศในราคาประหยัด ซึ่งใช้พัดลมดูดอากาศและไส้กรองอากาศยี่ห้อหนึ่งในการจัดทำ ซึ่งจะใช้ได้ผลกับห้องที่ปิดมิดชิด ขนาดพื้นที่ประมาณ 20-30 ตารางเมตร หรือขนาดห้องนอน 1 ห้อง มีนายทหารจากมณฑลทหารบก (มทบ.) 33 และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

Read More »