ข่าวด่วน

Tag Archives: ชาติชาย พิทยาไพศาล

โครงการหลวงชวนชิม ‘มะม่วง’หลากสายพันธุ์ สร้างรายได้เกษตรกรพื้นที่สูง

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มูลนิธิโครงการหลวง เปิดเผยว่า มะม่วง เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญอีกหนึ่งชนิดของไทย และเป็นผลไม้เขตร้อนที่มูลนิธิโครงการหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญและทำการวิจัยทดสอบพันธุ์จากต่างประเทศที่เหมาะสมต่อการปลูกในสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูง ปัจจุบันจึงมีการส่งเสริมให้เกษตรชาวเขาปลูกสร้างรายได้และมีผลผลิตคุณภาพออกจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า ‘โครงการหลวง’ โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งหนึ่ง  ที่ถือเป็นแหล่งทดสอบวิจัยและส่งเสริมให้มีการปลูกมะม่วงที่สำคัญ โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวมะม่วงสายพันธุ์ต่างประเทศต่างๆ  ได้แก่ มะม่วงพันธุ์นวลคำ พันธุ์ปาล์มเมอร์ พันธุ์อาร์ทูอีทู และพันธุ์เออร์วิน เป็นต้น ออกส่งจำหน่าย นายชาติชาย พิทยาไพศาล นักวิชาการไม้ผล ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋ามให้ข้อมูลว่า โครงการหลวงหมอกจ๋ามเป็นพื้นที่ปลูกมะม่วงแหล่งใหญ่ของโครงการหลวงจากทั้งหมด 17 แห่ง การปลูกมะม่วงพันธุ์ต่างประเทศจะปลูกในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 350-700 เมตรปานกลาง มะม่วงจากโครงการหลวงมีลักษณะที่น่าสนใจโดยเฉพาะสีสันและผลที่ใหญ่โต ในปีนี้ที่โครงการหมอกจ๋ามจะมีมะม่วงออกจำนวนมาก ตามแผนประมาณการณ์ไว้คือ 60 ตัน เกษตรกรส่งผลผลิตให้ 59 ราย จากพื้นที่ผลิต 200 ไร่ ซึ่งในปีที่ผ่านมาการปลูกมะม่วงสร้างรายได้ให้เกษตรในพื้นที่เป็นมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาท “จุดเด่นของมะม่วงแต่พันธุ์ คือ มะม่วงนวลคำ (Chiin Hwang) เป็นพันธุ์นำเข้ามาจากไต้หวัน ผลมีขนาดใหญ่ น้ำหนักประมาณ 600-1500 กรัม/ผล เมื่อสุกแล้วผลจะมีสีเหลืองสวย ...

Read More »