ข่าวด่วน

Tag Archives: ชลประทานเชียงใหม่

เชียงใหม่เตรียมรับมือภัยแล้งปี2563 คาดน้ำน้อย-แจ้งเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง

วันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวการเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำช่วงภัยแล้ง ข้อแนะนำและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงภัยแล้ง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า จากปริมาณน้ำฝนที่น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้สถานการณ์น้ำในปีนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมความจุ 639.787 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำ 294.780 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 43.36 % อยู่ในเกณฑ์การเฝ้าระวัง โดยขอความร่วมมือเกษตรกรงดการปลูกข้าวนาปรัง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในด้านการบริโภค-อุปโภค และการทำน้ำประปา “ปีนี้น่าห่วง ต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีมติปล่อยน้ำให้เกษตรกร จำนวน 70 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณกักเก็บ 105 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะเริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม-1 กรกฏคม 2563 พร้อมมีมติงดปลูกข้าวนาปรัง และสถานการณ์น่าจะดีกว่าปี 2559 ที่เคยเกิดภาวะวิกฤติ”  นายจรินทร์ กล่าวอีกว่า ในส่วนฝาย ...

Read More »

ชลประทานเชียงใหม่วางแผนบริหารจัดการ ‘น้ำ’ฤดูแล้งปี2563

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2563 ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกว่า 200 คน นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวว่า การวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2563 ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนทั้งสองฝั่งแม่น้ำปิง ตั้งแต่ด้านท้ายน้ำฝายแม่แฝกจนถึงบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล มีความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2563 รวมทุกกิจกรรมกว่า 166 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นด้านอุปโภค-บริโภค 21 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วยสถานีผลิตน้ำประปาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 7 สถานี จังหวัดลำพูน 1 สถานี ด้านการเกษตรในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนรวมพื้นที่เพาะปลูก 149,986 ไร่ มีความต้องการใช้น้ำ 144 ล้านลูกบาศก์เมตร ...

Read More »

ชลประทานเชียงใหม่เผย ฝนตก2วัน มีน้ำเข้าเขื่อนร่วมล้านลูกบาศก์เมตร เดินหน้าสูบน้ำจากหลายแหล่งเข้าช่วยพื้นที่เกษตรกร

เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์ฝนตกติดต่อกันต่อเนื่อง 2 วันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้มีนำ้เข้าเขื่อนใหญ่เพิ่มขึ้น 2 วัน ( 24- 25กค.62)  คือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ปริมาณ 248,000 ลูกบาศก์เมตร  เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 763,000 ลูกบาศก์เมตร “และในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ชลประทานจะลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำเพิ่มเติมร่วมกับทางอำเภอสันทราย ซึ่งที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ช่วงขาดแคลน โดยหากเป็นของเอกชนจะทำการเจรจาขอใช้น้ำเพื่อมาช่วยเกษตรกร และจากการลงพื้นที่ของแม่กวงฯ น้ำในพื้นที่มีด้วยกัน 3 น้ำ คือ  1.น้ำจากเขื่อน  2.น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่นแก้มลิง บ่อดิน สระน้ำ  3.น้ำใต้ดิน ที่มีการสูบขึ้นมาใช้ โดยทางชลประทานได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้ง”  นายจานุวัตร  กล่าวว่า  ทั้งนี้มีรายงานของชลประทานที่ได้เข้าช่วยเหลือในภาวะฝนทิ้งช่วงยาว 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่  ...

Read More »

ชลประทานเชียงใหม่เร่งผันน้ำ ‘อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ’ช่วยเหลือ2หมู่บ้าน พื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน อ.ดอยเต่า

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ และนายกิจพล สิงห์ภัคดี นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามการผันน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่กำลังจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค–บริโภค หลังจากบ่อน้ำตื้นต่างๆ กำลังจะแห้งขอด ในพื้นที่บ้านไร่ หมู่ที่ 2 และบ้านดอยเต่าใต้ หมู่ที่ 10 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่  กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้ส่งนายกิจพล สิงห์ภัคดี นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 เข้าร้วมประชุมกับเกษตรกร คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ เพื่อพิจารณาส่งน้ำลงไปช่วยเหลือราษฎร บ้านไร่ หมู่ที่ 2 และบ้านดอยเต่าใต้ หมู่ที่ 10 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จำนวน 636 ครัวเรือน ประชากร 1,611 คน เนื่องจากกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ...

Read More »

‘ชลประทานเชียงใหม่’ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจอมทอง ก่อนยืนต้นตาย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1  เชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ชลประทาน ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์ จ.เชียงใหม่ เกษตรอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ ผู้แทนเทศบาลตำบลแม่สอย ผู้นำชุมชน และเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกลำไย จำนวน 30 คน เข้าตรวจสอบพื้นที่ลำไยยืนต้นตาย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อหารือและให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน โดยสถานการณ์ปัจจุบัน คือ พบลำไยที่ใกล้จะยืนต้นตายประมาณ 15 ไร่ จำนวน 300 ต้น และเริ่มเหี่ยวเฉาเพราะอากาศร้อนและขาดน้ำ ประมาณ 10% พื้นที่ทั้งหมด 1,500 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทาน มีการใช้น้ำ 2 ลักษณะ คือ สถานีสูบน้ำบ้านใหม่สารภี และสูบน้ำบาดาล แต่เนื่องจากประสิทธิภาพการสูบน้ำลดลงและกระแสไฟฟ้าที่ใช้เพื่อสูบน้ำบาดาลไม่เพียงพอ เนื่องจากหม้อแปลงมีขนาดเล็ก และมีผู้ใช้จำนวนมาก ประกอบกับพื้นที่เพาะปลูกลำใยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้แหล่งน้ำสำคัญ คือ อ่างเก็บน้ำห้วยขาหมาหลวง ซึ่งมีความจุ 440,000 ลบ.ม. ปัจจุบันเหลือน้ำเพียง 10% ไม่เพียงพอ ...

Read More »

ชลประทานเชียงใหม่ฟันธง ลุ่มน้ำปิงตอนบนไม่ประสบ ‘ภัยแล้ง’

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 1 (เชียงใหม่และลำพูน) ว่า พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปิงตอนบนครอบคลุมพื้นที่ 11 อำเภอ ใน จ.เชียงใหม่ และ 4 อำเภอ ใน จ.ลำพูน โดยเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง พบว่า สภาพน้ำท่าใกลัเคียงกับปีที่ผ่านมา โดยมีความต้องการใช้น้ำในฤดูแล้ง ถึงปลายเดือนพฤษภาคม ในส่วนของการเกษตร 161,901 ไร่  หรือ 180 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) และมีการใช้ไปแล้ว 136 ล้าน ลบ.ม.  การอุปโภค–บริโภค (ประปา) 21 ล้าน ลบ.ม. ใช้ไปแล้ว 16.00 ล้าน ลบ.ม. ยอดความต้องการน้ำในฤดูแล้ง 202 ล้าน ลบ.ม. โดยใช้น้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 110 ล้าน ลบ.ม. และ ...

Read More »