ข่าวด่วน

Tag Archives: จ่าย 1แสน ให้นักท่องเที่ยวหากติดโควิดตลอดเดือนธันวาคมที่เชียงใหม่

ภาคเอกชนท่องเที่ยว เรียกความเชื่อมั่น ลงขันจ่าย1แสน ให้นักท่องเที่ยวหากติดโควิดฯตลอดเดือนธันวาฯที่เชียงใหม่

ให้ 1 แสนเป็นค่าทำขวัญ ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวเชียงใหม่ลงขัน สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว แจงมั่นใจการควบคุมโรคของจังหวัดเชียงใหม่ทำได้ดี สร้างความมั่นใจสูงว่า “เอาอยู่” เพียงขอนักท่องเที่ยวป้องกันตัวเอง สวมหน้ากาก เว้นระยะ เช็คอิน “ไทยชนะ” วันที่ 1 ธ.ค. 63 นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย กรรมการร่วมองค์กรเอกชน หรือ กกร. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และ 7 สมาคม ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  สมาคมส่งเสริมท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2015 สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย และสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ มีมติร่วมกันที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเชียงใหม่ในห้วงเดือนธันวาคม 2563 นี้ ซึ่งถือว่าเป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกันที่จะมอบเงินเป็นค่าทำขวัญให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงใหม่แล้วเกิดข้อผิดพลาดสัมผัสและติดโควิด-19 ที่เชียงใหม่ “ภาคเอกชนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา(วันที่ 30 พย.63) ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมโรค การติดตามผู้สัมผัส ทำให้เรามีความมั่นใจในการทำงานของจังหวัดเชียงใหม่สูงมาก เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานด้วยความรวดเร็วทันที่ที่พบผู้ป่วย มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน แม้ว่าภายนอกอาจจะมองว่าข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณชนจะล่าช้า แต่ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่กระทั่งได้ข้อมูลที่ชัดเจนจึงเปิดเผย ตรงนี้สร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชนมาก” ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว “สำหรับภาคเอกชน ...

Read More »