Tag Archives: จ่ายเงินปันผล

‘SUN’ อนุมัติจ่ายเงินปันผล21.5ล้าน ประกาศขายสินค้าภายใต้แบรนด์KC แทนการรับจ้างผลิต30%ใน3-5ปี

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ภายใต้ตราสินค้า KC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นกว่า 1,500 ราย เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 100% อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราเพิ่มหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 21.5 ล้านบาท จากที่ได้ปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 43 ล้านบาท คิดเป็น 79.98% ของกำไรสุทธิปี 2561 โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จ่ายปันผลวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ ...

Read More »