Tag Archives: จุดความร้อน

ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งลุย แก้ ‘หมอกควัน-ไฟป่า’หลัง1เดือนพบจุดความร้อนพุ่ง2.8พันจุด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวภายหลังเป็นประธารับฟังรายงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ของ คณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันฯ ในห้วงเดือนที่ผ่านมาว่า มีการรายงานสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยพบจุดความร้อนสะสม หรือ Hotspot จำนวน 2,867 จุด ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1,601 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,141 จุด เขต สปก.  54 จุด เขตพื้นที่การเกษตร 24 จุด ริมทางหลวง 1 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 46 จุด  โดยอำเภอที่มีจุดความร้อนสะสมมากที่สุด คือ อำเภอฮอด รองลงมาเป็นอำเภอดอยเต่า และอำเภอจอมทอง ส่วนการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ...

Read More »