Tag Archives: จตุพร บุรุษพัฒน์

วราวุธ ถกแก้ ‘หมอกควัน’ภาคเหนือ แนะตั้งคณะกรรมการแบบ New Normal ดูแลพื้นที่ป่า

เมื่อเวลา 10.30 น.​วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 โดยมีนายเจริญฤทธิ สงวนสัตย์ ผู็ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือร่วมหารือ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า อำนาจอะไรให้ชัดเจน หากเกินกำลังของจังหวัดให้ส่วนกลางเข้ามาได้ทันที ทำแบบอัตโนมัติ ในลักษณะคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ New Norml ทั้งการสนับสนุนกำลังหรืออื่นๆ ทำได้ทันที สั่งได้ไม่ว่าจะเป็นการปิดถนน ห้ามเข้าป่า รวมไปทั้งภาคประชาชน เช่น สภาลมหายใจ เรามีโครงสร้างอยู่แล้ว แต่ต้องทำได้จริง ทำให้คนกลัว รูปแบบเดียวกันเป็นเรื่องใหม่ จะเป็นคณะกรรมการควบคุมหมอกควันไฟป่า หรืออะไรก็ทำเลย หากเกินกำลังให้หน่วยงานส่วนกลางเข้ามาช่วย ไม่ต้องไปพูดถึงการถ่ายโอนอำนาจกำลัง เราเห็นปัญหาแต่เครื่องมือที่จะแก้ปัญหาให้ตรงใจประชาชนมากที่สุด รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชาเข้าใจรวมกันให้มาก  “ผลการดำเนินการที่ผ่านมายังมองไม่เห็น มีแต่รายงานว่าดีครับ แต่ไม่เห็นภาพ 2-3 เดือนยังไม่เห็นรายงานผลการปฏิบัติ ...

Read More »

รมว.วราวุธ สั่งแก้ปัญหา ‘ม่อนแจ่ม’ปลุกจิตสำนึกปชช.รักษาป่า วอนอย่าทุบ-เผาโรงงานผลิตน้ำชั้นดีของประเทศ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าและมอบนโยบายที่สำคัญกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดร่วมรับมอบนโยบายสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานโครงการหลวง ผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล การฟื้นฟูและปลูกป่าต้นน้ำและการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสียหายจากไฟป่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบปีนี้รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะจุดความร้อน หรือ Hotspot ที่เกิดแล้วรวม 19,000 จุด โดย 12,000 จุด หรือ 62% เกิดนอกเขตป่า อยู่ในเขตป่าคงสภาพ 6,075 จุด และพื้นที่แปลงเกษตรในเขตป่า 1,438 จุด ซึ่งจะพบว่าเกิดนอกเขตป่ามากกว่าพื้นที่ป่าซึ่งง่ายต่อการจัดการ จุดความร้อนสูงที่สุดอยู่ในพื้นที่ จ.ลำปาง ตาก แม่ฮ่องสอน ลำพูน และพะเยา ...

Read More »