Tag Archives: งานแอ่วเฮือนเยือนผญา

เปิดแล้ว งาน ‘แอ่วเฮือนเยือนผญา’พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา กระตุ้นนักท่องเที่ยวสู่ชุมชน-กลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ‘แอ่วเฮือนเยือนผญา’ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา โดยมี นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยกงสุลกิตติมศักดิ์ กงสุลใหญ่จากต่างประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษาในภาคเหนือ และประชาชนสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดย ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. กล่าวว่า สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน แอ่วเฮือนเยือนผญา พิพิธภัณฑ์ มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00- 17.00 น. รวม 3 วัน เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม ...

Read More »