ข่าวด่วน

Tag Archives: งานเกษตรภาคเหนือ

ชาวเหนือแห่ร่วมงาน ‘เกษตรภาคเหนือ’ครั้งที่9 Smart Agricultural Innovation for Next Geneation โชว์นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ 7-11พย.นี้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า ฯ

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ  เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ ‘Smart Agricultural Innovation for Next Geneation’ เพื่อสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตร  ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมเกษตรด้านระบบการผลิต การพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจการเกษตร  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกร  นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 จัดระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 21.00 น. ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากการประชุมและเสวนาวิชาการ อาทิ เทคโนโลยีโรงเรือน ระบบน้ำ ...

Read More »