ข่าวด่วน

Tag Archives: งานสตรอว์เบอร์รี่

ชวน ชม ชิม ช็อป ‘สตรอว์เบอร์รี่’ 6-10กุมภาพันธ์2562 ที่ อ.สะเมิง-เชียงใหม่

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายเสกสรร บัลลังก์ เกษตรอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตสตรอว์เบอร์รี่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นแหล่งปลูก ‘สตรอว์เบอร์รี่’ แหล่งใหญ่ที่สำคัญของประเทศ ด้วยพื้นที่การผลิต 6,670 ไร่ มากที่สุดในภาคเหนือ เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศ และความสูงที่เหมาะกับการติดดอก และพัฒนาผลของสตรอว์เบอร์รี่ โดยเกษตรกรจะเริ่มทำการเพาะปลูกในช่วงปลายเดือนสิงหาคม และเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน–เมษายน รวมระยะเวลาการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน นายสมพล กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการปลูกสตรอว์เบอร์รี่แปลงใหญ่ จำนวน 50 ราย พื้นที่กว่า 350 ไร่ ผ่านศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมีนายวิทยา นาระต๊ะ และนายธนิน ยี่โท เกษตรกรต้นแบบ เข้าร่วมส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสรอว์เบอร์รี่ปลอดภัย ตั้งแต่การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ใช้ไหลปลอดโรค การใช้สารชีวภัณฑ์  ปุ๋ยหมัก รวมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ในรูปแบบแยม อบแห้ง น้ำ และไวน์ ผ่านการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนมีหน่วยงานเอกชนร่วมนำนวัตกรรมในการผลิตโดยใช้กระดาษแทนใบตองตึงคลุมแปลง เพื่อต่อยอดนวัตกรรมสู่เกษตรกร และได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก จ.เชียงใหม่ พื่อพัฒนาการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ในระบบปิด ...

Read More »