ข่าวด่วน

Tag Archives: งดดำหัวกู่

เชียงใหม่ประกาศ งดพิธีสักการะ ‘กู่เจ้าหลวง’ประจำปี2563 หนี COVID-19

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการเตรียมจัดกิจกรรมสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ซึ่งเดิมกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 17 เมษายนของทุกปี โดยจะมีขบวนแห่เครื่องสักการะของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในปัจจุบัน และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมาว่า เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดดังกล่าว จึงมีข้อสั่งการให้งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น งานแสดงสินค้า คอนเสิร์ต กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา “ที่ประชุมมีมติให้งดการจัดขบวนแห่สักการะของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 2,000 คน ในพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่จะเดินทางมาร่วมงานดังกล่าว” อย่างไรก็ตามในส่วนของทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ โดยมูลนิธินวราชดำริห์ จะยังคงมีการทำบุญตามประเพณีล้านนา ในช่วงเช้าวันที่ 17 เมษายน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ และจัดเครื่องสักการะ เช่น พานพุ่ม สายสินธุ์โยงกู่ และน้ำส้มป่อย เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการมากราบสักการะตามอัธยาศรัย ในบ่ายวันที่ 17 เมษายน เพื่อแสดงความกตัญญูและคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามสืบไป ...

Read More »