ข่าวด่วน

Tag Archives: คลองแม่ข่า

เชียงใหม่เร่งรัดแก้ปัญหา ‘คลองแม่ข่า-คลองสาขา’ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 มิถุนาบน 2562 ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและคลองสาขา (วาระพิเศษ) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและคลองสาขา โดยที่ประชุมหารือในประเด็นการติดป้ายประกาศให้เจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่มีการบุกรุก หรือสร้างคร่อมทับลำคลอง ให้ทำการรื้อถอนอย่างเร่งด่วน และในส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ไม่สามารถหาเจ้าของสิ่งปลูกสร้างนั้นได้ ให้มีการดำเนินการไปตามกฎหมาย       ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ 3 มาตรการหลักในการดำเนินการ คือ การยึดหลักกฎหมาย การตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่ และการแยกส่วนให้ชัดเจนว่าสิ่งปลูกสร้างนั้นมีการบุกรุกในรูปแบบใด และให้เข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของการรื้อถอน อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดวาระเร่งด่วนให้มีการพัฒนาคลองแม่ข่า บริเวณช่วงประตูน้ำท่าแพถึงสะพานแม่ข่า (ลอยเคราะห์) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นี้ ซึ่ง พ.อ.พิสิฐ จงวัฒนาไพศาล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน มณฑลทหารบกที่ 33 ชี้แจงในที่ประชุมถึงการบุกรุกในพื้นที่คลองแม่ข่า (คลองร่องกระแจะ) ว่า พบผู้บุกรุก 186 หลัง แบ่งเป็นบุกรุกบางส่วน 101 หลัง และบุกรุกคร่อมคลอง 85 หลัง ทั้งหมดดจ้าหน้าที่มีการติดประกาศให้รื้อถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

เชียงใหม่หารือแก้ไขปัญหาน้ำคลองแม่ข่า นำนวัตกรรม ‘ชุดกรองน้ำบำบัดน้ำเสีย’ให้มีคุณภาพก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย เพื่อเสนอแนวทางการจัดการน้ำเสียในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายชุมชน เทศบาล เครือข่ายคนรักคลองแม่ข่า และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม      โดย รศ.ดร.อภิชาต อนุกูลอำไพ คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย นำเสนอนวัตกรรมชุดกรองน้ำเสีย เพื่อจัดการปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่า โดยนำมาใช้ร่วมกับวิธีการเดิมที่อาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยหลักการทำงานของชุดกรองน้ำเสียนี้ จะบำบัดน้ำเสียทั้งในด้านกายภาพและเคมี ทางด้านกายภาพจะทำให้น้ำมีความใสสะอาดมากขึ้น ส่วนทางด้านเคมีจะใช้โอโซน เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ ก่อนที่จะปล่อยลงสู่คลอง จุดเด่นของชุดกรองน้ำนี้ยังสามารถกรองน้ำได้รวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องพักน้ำทิ้งไว้ และเป็นระบบอัตโนมัติไม่ที่ต้องใช้แรงงานคนอีกด้วย      อย่างไรก็ตามหลังการประชุมดังกล่าวจะมีการทดลองติดตั้งชุดกรองน้ำเสีย บริเวณสะพานอัษฎาธร ซึ่งเป็นแหล่งตลาดสด และชุมชนที่มีคุณภาพน้ำแย่ที่สุด และเป็นจุดที่มีการปล่อยน้ำเสียลงในคลองแม่ข่ามากที่สุด เพื่อทดสอบการทำงานและติดตามผลที่ได้เป็นระยะเวลา 1 เดือน หากนวัตกรรมชุดกรองน้ำดังกล่าว สามารถช่วยบำบัดน้ำเสียในคลองแม่ข่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะทำงานจะนำมาพิจารณาและดำเนินการตามแผนในการพัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อให้คลองแม่ข่ากลับมาใสสะอาดอย่างยั่งยืนต่อไป สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »