Tag Archives: คณะแพทย์ศาสตร์ มช.

‘แพทย์ มช.’ เจ๋ง ปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคตับมีชีวิต ใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องครั้งแรกในประเทศไทย และครั้งที่2ในอาเซียนไม่ต้องรอคิวบริจาคอวัยวะนาน อัตรารอดชีวิตสูง90%

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์  เป็นประธานแถลงข่าว ‘การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคตับมีชีวิต โดยวิธีการผ่านตัดผ่านกล้องครั้งแรกในประเทศไทย และครั้งที่ 2 ในอาเซียน’ โดยนายบุญยืน มีมานะ ผู้รับบริจาคตับ และ น.ส.สาลินี ช่างเงิน  บุตรสาวชาวจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นผู้บริจาคตับเข้าร่วมแถลงข่าวด้วย ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ กล่าวว่า มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบบ่อย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับตันๆ ของประเทศไทย การรักษามะเร็งตับที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือการฝ่าตัดมะเร็งตับออก อย่างไรก็ตามผู้ปวยมะเร็งตับมักพบว่ามีภาวะตับแข็งร่วมด้วย ซึ่งสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและการดื่มสุรา เป็นเหตุให้ผู้ป่วยมะเร็งตับส่วนใหญ่ไม่สามารถรับการรักษาโดยการผ่าตัดได้ แต่ปัจจุบันการแพทย์ของประเทศไทยมีพัฒนาการไปอย่างมาก โดยเฉพาะการให้การรักษาผู้ป่วยโรคตับด้วยปลูกถ่ายตับ  ซึ่งการผ่าตัดสามารถรักษาทั้งภาวะตับแข็ง และมะเร็งตับไปในการผ่าตัดครั้งเดียวกัน ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งตับที่ได้รับการปลูกถ่ายตับมีอัตราการรอดชีวิตสูงถึง 80-90% และมีอัตราการกลับเป็นซ้ำต่ำเมื่อเทียบกับการรักษาวิธีอื่น ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตยืนยาว ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้อีกครั้ง “ขณะนี้การปลูกถ่ายตับสำหรับผู้ใหญ่มีด้วยกัน 2 วิธี คือ  1.การปลูกถ่ายตับจากผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตาย เป็นการผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคที่สมองตายแล้ว ในปัจจุบันการปลูกถ่ายตับในประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็นการปลูกถ่ายวิธีนี้ ข้อดีของการผ่าตัดวิธีนี้คือ ไม่ต้องเสี่ยงทำการผ่าตัดในผู้บริจาคที่มีชีวิต แต่ข้อเสีย คือ การรออวัยวะที่นานหลายเดือนหรือหลายปี เนื่องจากในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน มีผู้บริจาคอวัยวะจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับผู้ปวยที่รออวัยวะ ...

Read More »

คณะแพทย์ มช.แถลงข่าวดี ‘ผู้ป่วยไวรัสโคโรนาชาวจีน’หายดีใกล้กลับบ้านแล้ว เน้นการรักษาตามอาการเท่านั้น

เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการและผู้บริหารศูนย์ศรีพัฒน์ รศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. อ.นพ.ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล หน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าการรักษาผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 และการดูแลความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการ ศ.นพ.บรรณกิจ กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและโลก และโรงพยาบาลสวนดอกก็มีเคสร่วมด้วย 1 ราย แต่การแถลงต้องรอให้เป็นไปตามระบบ ซึ่งล่าสุดขอยืนยันในมาตรการการป้องกันการกระจายของเชื้ออย่างเต็มที่ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยรายอื่นๆ และบุคลากรทางการแพทย์อย่างเข้มข้น จนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่พบว่ามีบุคลากร หรือผู้ป่วยรายใดติดเชื้อต่อจากผู้ป่วยรายดังกล่าว และจนถึงวันนี้ยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ และข่าวดีคือ คนไข้รายนี้หายและใกล้จะกลับบ้านได้แล้ว หลังได้รับการบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสวนดอก โดย อ.นพ.ปรเมษฐ์ กล่าวว่า ผู้ป่วยชาวจีนอายุ 28 ...

Read More »

คณะแพทย์ มช.แถลงประจำปี โชว์ผลงานรักษาผู้ป่วย ‘โรคลิ้นหัวใจตีบ’ที่มีความเสียงสูงโดยไม่ต้องผ่าตัด

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)  ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) นำทีมผู้บริหารแถลงผลการดำเนินการประจำปี 2561 โดยเป็นการนำเสนอผลงานของทั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และทิศทางการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสที่จะก้าวไปสู้การเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ในปี 2562 ศ.นพ.บรรณกิจ ระบุว่า คณะแพทยศาสตร์ มช. ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และมุ่งหวังที่จะสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม พัฒนาการเรียนการสอนให้อยู่ในมาตรฐานระดับสากลพร้อมทั้งสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ ให้การบริการที่ได้มาตรฐานแก่ประชาชน รวมทั้งร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งทางด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และมุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และการให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน และเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากลตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งเป้าไว้ อย่างไรก็ตามผลงานที่เป็นชิ้นโบว์แดงในปีนี้ คือ รักษาผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจตีบ ที่มีความเสียงสูงโดยไม่ต้องผ่าตัด ครอบคลุมทั่วภาคเหนือ โดย อ.พญ.ทรรศลักษณ์ ทองหงษ์ อาจารย์ประจำศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ ...

Read More »