ข่าวด่วน

Tag Archives: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)

‘แมสคอม มช.’ ทำบุญครบรอบ14ปี-ก่อตั้งคณะการสื่อสารมวลชน55ปี

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันที่ 27 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งปี 2562 นี้ ครบรอบ 14 ปี รวมถึงครบรอบ 55 ปี แห่งการก่อตั้งภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ด้วย คณะการสื่อสารมวลชน จึงจัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และประกอบพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า ณ บริเวณโถงอาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงานต่าง ๆ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีคุณูปการต่อคณะ  “คณะการสื่อสารมวลชน เดิมเป็นภาควิชาการสื่อสารมวลชน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 และได้รับการสถาปนาเป็นคณะในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 มีสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100) และศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เชิงรุกของคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ง 3 ด้าน ...

Read More »

มอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย “ช้างในวัฒนธรรมไทย” รำลึกวันช้างไทย 13มีค.62

​ เวลา 14.45 น. วันที่ 10 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการประกวดถ่ายภาพและการแสดงผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง “ช้างในวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 2 เพื่อรำลึกถึงวันช้างไทย (13 มีนาคม 2562) โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ​โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมสหพันธ์ช้างไทย ตลอดจนผู้สนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับช้าง เผยแพร่ผ่านการจัดกิจกรรมประกวดถ่ายภาพช้างในหัวข้อ “ช้างในวัฒนธรรมไทย” และนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่าย โดยมีผู้ส่งภาพเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 183 คน รวม 549 ภาพ และผลการตัดสินภาพถ่ายมีดังนี้ ​ประเภทนักเรียน/นักศึกษา ​รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เกวลิน ...

Read More »