ข่าวด่วน

Tag Archives: ข้าวโพดหวาน

SUN จัดงานข้าวโพดหวาน ‘ซันสวีท’ครั้งที่6 โอกาสเพิ่มผลผลิตและคุณภาพที่ดีเพื่อเกษตรกรยิ้มสดใส

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านส่งออกข้าวโพดหวานภายใต้แบรนด์ KC จัดงานข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด ‘โอกาสเพิ่มผลผลิตและคุณภาพที่ดีของข้าวโพดหวาน เพื่อเกษตรยิ้มสดใส’ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาวิชาข้าวโพดหวานคุณภาพ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรไปปฏิบัติจริงและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป โดยดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (SUN) และนางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้จัดการฝ่ายผลิต (SUN) นำทีมบริหารร่วมให้การต้อนรับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ เอกชน และชาวต่างชาติที่มาร่วมงานด้วยความสนใจเป็นจำนวนมาก พร้อมประกาศเดินหน้าพัฒนาข้าวโพดหวานและเกษตรกรไทยสู่เกษตรยุคใหม่ 4.0 ทั้งนี้ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือได้รับรู้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวานฝักสดได้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และเปิดโอกาสให้บริษัทเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และสารเคมีกลุ่มอารักขาพืช มาเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ KC Farm ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการทางด้านวิชาการ โดยบริษัท ล็อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สกาย ...

Read More »

ซันสวีท ร่วมมือ ล็อกซเล่ย์ พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ ผลักดันมาตรฐานเกษตรกรไทย

บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน) ‘SUN’ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูป ภายใต้ตราสินค้า KC ร่วมมือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ข้าวโพดหวาน เพื่อนำเทคโนโลยี IOT sensor มาใช้ในการทำเกษตรกรรมแบบแม่นยำ โดยมีดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และนายกาญจน์ ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารล็อกซเล่ย์ (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี IOT sensor มาใช้ในการเกษตรแบบแม่นยำ เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพกว่าการเกษตรแบบเดิม เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการปลูก และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในเครือข่ายของบริษัทฯ โดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นที่ปรึกษาหลักของโครงการ เพื่อเป็นต้นแบบการใช้นวัตกรรมการเกษตรแบบแม่นยำให้กับเกษตรกรใน Contract Farming กับบริษัทฯที่มีมากกว่า 20,000 ...

Read More »