Tag Archives: ขนส่งมวลชนเชียงใหม่

รฟม.รับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ‘สายสีแดง’โรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี คาดเริ่มสร้าง2565 แล้วเสร็จ2570

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาของโครงการ) งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่  โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ รฟม. นำเสนอผลการศึกษาแนวเส้นทาง สถานี รูปแบบโครงการ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบผลการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในลำดับต่อไป สำหรับผลการศึกษาโดยสรุปคือ โครงการได้ออกแบบระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง เป็นประเภทระบบรถรางไฟฟ้า มีลักษณะเป็นระบบรถไฟฟ้าที่วิ่งไปตามราง คล้ายกับรถไฟฟ้า MRT แต่มีขนาดเล็กกว่า รวมระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร มีสถานีรับ-ส่งผู้โดยสาร 16 สถานี โดยเป็นทางวิ่งระดับดิน ประมาณ 9 กิโลเมตร และเป็นทางวิ่งใต้ดิน ประมาณ 7 ...

Read More »