ข่าวด่วน

Tag Archives: การแสดงมหรสพสมโภช

งดงาม-ยิ่งใหญ่ ผู้ว่าฯเชียงใหม่เปิดมหรสพสมโภช ชาวเชียงใหม่ร่วม2,000คน ‘ฟ้อนเล็บเฉลิมพระเกียรติ’แปรอักษรเลข๑๐-ทรงพระเจริญถวายพระพร ท่ามกลางฝนพรำ

เมื่อเวลา 18.25 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ‘มหรสพสมโภช’ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และนำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา หลังจากนั้นการแสดงมหรสพสมโภชเริ่มต้นด้วยการแสดงมหกรรมกลองมิ่งมงคลชัย เทิดไท้องค์ราชา และการฟ้อนเล็บ เฉลิมพระเกียรติ จากนักแสดงฟ้อนเล็บ ประกอบเพลงแหย่ง จากจิตอาสาทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,495 คน ซึ่งตรงกับปี พ.ศ.พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งความสวยงามและพร้อมเพรียงสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งการแสดงฟ้อนราชสำนักล้านนาในชุดต่างๆ อาทิ การฟ้อนเทิดไท้องค์ราชัน ฟ้อนม่านมุยเชียงตา ฟ้อนโยคีถวายไฟ ระบำซอ ฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนน้อยใจยา และการฟ้อนม่านแม่เล้ ซึ่งล้วนเป็นศิลปะการแสดงแบบล้านนาที่หาชมได้ยากจากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้ระหว่างพิธีเปิดและตลอดการแสดงจะมีฝนตกลงมาปรอยๆ แต่นักแสดงต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ ท่ามกลางผู้ชมกว่า 2,000 คน ที่ปักหลักรับชมการแสดงจนกระทั่งจบชุดสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 26 พฤษภาคม และวันที่ 28 พฤษภาคม ประชาชน ...

Read More »

ชาวเชียงใหม่กว่า2,000คนเตรียมฟ้อนเล็บ แสดงโขนถวายพระพร ‘มหรสพสมโภช’โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อเวลา 10.00 น.​วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวการเตรียมจัดการแสดงการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย ผศ.สมภพ เพ็ญจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ฝ่ายกิจการนักเรียน–นักศึกษา กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดการแสดงมหรสพสมโภชรวม 7 วัน เพื่อความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติสูงสุด ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ในฐานะเมืองสำคัญเป็นอันดับสองของประเทศ โดยมี 3 ประเด็นหลัก คือ การแสดงโขน ซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่ในอดีตจะจัดขึ้นในโอกาสพิเศษที่เป็นมงคลเช่นพระรามขึ้นครองเมือง ครั้งนี้วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จัดแสดงโขน ‘พระบารมีมิ่งฟ้า รามาวตาร’ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ในวันที่ 26 และ 28 พฤษภาคม 2562  “ส่วนประเด็นที่ 2 คือ ความร่วมมือของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะมาร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคล และประเด็นที่ 3 คือ เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ โดยผู้เข้าร่วมแสดงทุกคนจะได้รับการจารึกชื่อไว้ในหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งในที่ 22 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันแรกที่มีพิธีเปิดนั้นจะมีการ ‘ฟ้อนเล็บ’ ที่มีจำนวนนักแสดงมากที่สุดกว่า 2,000 คน ...

Read More »

เชียงใหม่ประชุมเตรียมพร้อม จัด ‘มหรสพสมโภช’เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัด ‘มหรสพสมโภช’ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือและเตรียมการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลในระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 อย่างไรก็ตามในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จะมีพิธีเปิด ‘มหรสพสมโภช’ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด ในเวลา 18.30 น. โดยการถ่ายทอดสัญญานจากส่วนกลาง ซึ่งตามกำหนดการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกันทั่วประเทศ หลังจากนั้นวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงถวายพระพรในพิธีเปิด ‘ฟ้อนเล็บ’ 690 คน โดยมีการแสดงบนเวทีตลอด 7 วัน ตั้งแต่เวลา 18.30 – 21.00 น. อาทิ ฟ้อนราชสำนักล้านนา ประกอบด้วย การแสดงชุดเทิดไท้องค์ราชันย์ ฟ้อนมานมุ่ยเชียงตา ฟ้อนโยคีถวายไฟ ...

Read More »