ข่าวด่วน

Tag Archives: การเมือง

โรงเรียนวังวรดิศ กับข้อเท็จจริงของ ‘ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข’

เช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สนทนาและตอบคำถามกับคณะข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ‘โรงเรียนคุณชายสุภาพบุรุษจุฑาเทพ และตามรอยบุพเพสันนิวาส‘ ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ความว่า : อยู่ในใจข้าพเจ้าตั้งแต่วันแรก คือ เมื่อวันที่สมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งได้ยกประเด็นนี้ขึ้นในวันประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2562 กระทั่งวันนี้ข้าพเจ้ายังมีคำถามนี้อยู่ในใจและหาคำตอบอยู่ ข้าพเจ้าอาจจะมีข้อสังเกตที่แตกต่างบ้างตรงที่ว่า เมื่อพรรคการเมืองหนึ่งกล่าวอ้างเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับพรรคในการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อ 5 มิถุนายน 2562 ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ได้ทักท้วงและผ่านการพิจารณามาได้เนิ่นนาน ข้าพเจ้ามองว่า ความรับผิดชอบและความไม่เข้าใจในบริบทของการปกครองจะตกอยู่กับผู้ใดหรือองค์กรใด ข้าพเจ้ากำลังกล่าวถึงสาเหตุอันใดที่พรรคการเมืองหนึ่งไม่ระบุถ้อยคำ ‘ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข‘ ไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับพรรค ซึ่งแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆ อันถือเป็นจารีตประเพณีทางการปกครองของประเทศไทย แต่กลับเลี่ยงการใช้ถ้อยคำเป็น ‘ระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ‘ ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า ระดับเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่ผู้รับผิดชอบกลั่นกรองงานของหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการควบคุมดูแลและดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง พรรคการเมืองน่าจะขาดประสบการณ์ ความรอบรู้ในการตรวจสอบหรือแม้แต่ศึกษาในรายละเอียดการใช้ภาษา ความเข้าใจประวัติศาสตร์ทางการปกครอง สารัตถะหรือเนื้อหาสาระสำคัญอย่างรอบคอบถี่ถ้วน ข้าพเจ้าใคร่เปรียบว่าผู้เป็นครูต้องมีเมตตาต่อศิษย์ แนะนำสั่งสอนอบรมศิษย์ หาใช่ปล่อยปละละเลยให้ศิษย์กระทำผิดหรือมีความบกพร่อง ซึ่งโดยข้อเท็จจริง ข้อความ ‘ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข’ คือ การถวายพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ พระผู้ทรงเป็นองค์พระประมุขปกเกล้าฯ ...

Read More »