ข่าวด่วน

Tag Archives: การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

‘ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล’ ปาฐกถาพิเศษในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 เมษายน 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง ‘จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลกับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน‘ ในพิธีเปิดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน โดยมี น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นาย Marc Schmitz ประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาประเทศ ร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษเป็นจำนวนมาก ณ ห้องรอยัล ออคิด บอลรูม โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ       ม.ล.ปนัดดา กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ โดยมีใจความสำคัญว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมปัจจุบันนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของเทคโนโลยี ส่งผลให้คนในยุคปัจจุบันมีความแตกต่างจากสมัยก่อน ทั้งพฤติกรรมและวิถีชีวิต การแสดงออกทางความคิดของผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ส่วนใหญ่จะด่วนสร้างข้อสรุปหรือตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ควรจะเป็น กล่าวคือขาดความสุขุมรอบคอบ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นได้ ดังนั้น สิ่งที่บุคคลควรตระหนักถึงภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว คือ การมีสติสัมปชัญญะ การมีจริยธรรม และการยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีของผู้เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ...

Read More »