Tag Archives: กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันหมอกควันภาคเหนือ

กองทัพภาคที่3เปิดกองบัญชาการ ‘ดับไฟป่า-หมอกควันภาคเหนือ’ปฏิบัติการยาวถึง30เม.ย.63

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า จากการที่นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์ฝุ่นละออง และได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมและบูรณาการแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เน้นการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วางแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยและแผนเผขิญเหตุในพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด “กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จึงจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ( บก.คฟป.ทภ.3 ) ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยมี พล.ท.ฉลองชัย   ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้บัญชาการการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 (ผบ. บก.คฟป.ทภ.3 ) เพื่อวางแผนรับมือและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งระบบบัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์ประสานงาน ประสานเครือข่าย การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ...

Read More »

กองทัพภาคที่3ส่วนหน้าแถลงปิด ‘บก.ควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ’ไฟป่ายังกรุ่นลำพูน-เชียงใหม่

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานแถลงการปิดกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หลังจากกองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เนื่องจากในห้วงวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ปรากฏค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ และมีภูเขาล้อมรอบ สภาพภูมิอากาศ ที่ลมสงบนิ่ง ไม่มีลมพัดผ่าน ที่เอื้ออำนวยการกักตัวของมลพิษ และการกระทำของมนุษย์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวมากที่สุด โดยมี พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 ร่วมแถลงผลการปฏิบัติงาน พล.ต.บัญชา ...

Read More »