ข่าวด่วน

Tag Archives: กระทรวงวัฒนธรรม

‘ม.ล.ปนัดดา’ เตือนข้าราชการ ระวังกลุ่มอิทธิพลครอบงำความคิด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กระทรวงวัฒนธรรม เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง ‘การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท‘ ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพิธีของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘งานพิธี‘ กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 ณ หอประชุม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐม อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า วันนี้ สิ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดกับพี่น้องเพื่อนข้าราชการ คือ ความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันเสริมช่วยกันสร้างสถาบันข้าราชการให้มีความเป็นเอกภาพ มีความรู้–รัก–สามัคคี และมีความลึกซึ้งในพระบรมราโชวาท เข้าใจ–เข้าถึง–พัฒนา อย่าให้กลุ่มอิทธิพลใดๆ เข้ามาครอบงำตัวเราผู้เป็นข้าราชการและสังคม ในทางกลับกัน ข้าราชการย่อมเป็นผู้มีวิจารณญาณและมีวุฒิภาวะอันควร ดูคนเป็น ดูอุปนิสัยใจคอคนออก ด้วยเรามีประสบการณ์ผ่านการพบปะผู้คนในสังคมอันมีความหลากหลาย ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนามมากมายหลายหลักสูตร ย่อมประจักษ์ได้ว่าใครเป็นของจริงหรือของปลอม เมื่อพี่น้องเพื่อนข้าราชการมุ่งมั่นทำความดีด้วยหัวใจตามพระราชปณิธาน เช่นเดียวกับการยึดมั่นปฏิบัติของลูกหลานเยาวชนในการทำความดีด้วยหัวใจ ทุกสิ่งที่กระทำย่อมจะบังเกิดความสำเร็จอย่างบริบูรณ์ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »