Tag Archives: กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

สงบ งาม ตามแบบ ‘อิเคะบะนะ’การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดการสาธิตการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น หรือ ‘อิเคะบะนะ’ ภายใต้ความร่วมมือจากชมรมอิเคะบะนะ เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 เดือนกันยายน 2563 ภายในงาน Lanna Expo 2020 รวม 2 รอบ คือ รอบเช้าและรอบบ่าย การจัดดอกไม้ใน workshop ครั้งนี้ได้นำเอาดอกไม้ท้องถิ่นของไทยที่ออกดอกในฤดูกาลนี้ เช่น ดอกกระเจียว ดอกเข้าพรรษา มาจัดโดยใช้หลักการของ IKEBANA แบบญี่ปุ่น ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะได้เรียนรู้หลักการ Ikebana แล้ว ยังได้ฝึกปฏิบัติจริงอีกด้วย  นายฮิโระซิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กล่าวว่า หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำเอาหลักการของ IKEBANA ไปถ่ายทอด หรือประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการผลิตสินค้าหัตถกรรมต่างๆ อาจก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรคห์หรือการพัฒนาลวดลายใหม่ๆ ของสินค้าซึ่งเท่ากับว่า กิจกรรมในวันนี้ได้มีส่วนส่งเสริมวัตถุประสงค์ของงาน Lanna Expo 2020 เช่นกัน ซึ่งในช่วงเช้ามีนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมชมการจัดดอกไม้ด้วยความสนใจ และมีนางกนกพร พรรเทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเรียนรู้การจัดดอกไม้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งกล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยได้รู้จักวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการจัดดอกไม้ แต่ยังเป็นการถ่ายทอดแนวคิดด้านศิลปะที่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อีกมากมาย Lanna Expo 2020生け花ワークショップの実施 9月26日、在チェンマイ日本国総領事館は、チェンマイ生け花クラブの協力を得て、タイ北部4県大型物産展Lanna Expo 2020において、生け花ワークショップを開催しました。 今回の生け花ワークショップでは、サイアムチューリップなど、この時期のタイ北部で咲いている花を使用しました。 ワークショップの冒頭、松本総領事から、参加者の皆さんが生け花の基本を学び、特にハンドクラフト系の商品などに応用していくことで、創造性ある新しいデザイン開発などに応用していければ、Lanna Expoの趣旨とも一致したものになる旨挨拶しました。 ガノッポーン·パンテーウィー·チェンマイ県赤十字副会長(チェンマイ県副知事夫人)から、今回のワークショップは、日本の文化を紹介していただけるというだけではなく、直接·間接的に様々な形で応用していくことができる芸術のあり方を伝達して頂く機会になると述べました。 参加者の皆さんは、生け花の基本を、実際のワークショップを通じて、学ぶことができました。 สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

นศ.มหาวิทยาลัยภาคเหนือร่วม ประกวดสุนทรพจน์ชิงทุนศึกษาต่อ ม.SOPHIA ที่ญี่ปุ่น

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 15 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักบริการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการประกวดสุนทรพจน์ในครั้งนี้ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ และ จ.พิษณุโลก ผ่านการคัดเลือกจากบทสุนทรพจน์ จำนวน 20 คน ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศในการประกวดจะได้รับทุนการศึกษาต่อ ณ SOPHIA UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี รองชนะเลิศได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น จำนวน 2 ที่นั่ง สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

เยาวชนเหนือยิ้มแป้น หลังร่วมโครงการโรงภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นสัญจรครั้งที่10

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ‘โครงการโรงภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นสัญจรครั้งที่ 10’ ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2563 สำหรับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย จำนวน 5 โรงเรียน ในพื้นที่ห่างไกลที่เด็กๆ ขาดโอกาสเดินทางไปโรงภาพยนตร์ กิจกรรมในครั้งนี้ได้นำเสนอภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นที่สอดแทรกคติและข้อคิดสอนใจเรื่อง ‘รูดอล์ฟ เหมียวน้อยผจญเมือง’ โดยได้รับอนุญาตจากเอ็ม พิคเจอร์ส กรุ๊ป ตลอดจนการบรรยายแนะนำประเทศญี่ปุ่น มีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 1,600 คน เพื่อแนะนำให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับญี่ปุ่น จนก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ซึ่งทางคณะผู้จัดงานรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากนักเรียนให้ความสนใจชมภาพยนตร์อย่างตั้งอกตั้งใจและแสดงออกถึงอารมณ์ ทั้งส่งเสียงหัวเราะและแสดงความโศกเศร้าคล้อยตามเนื้อหาของภาพยนตร์ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนักเรียนได้กล่าวแสดงถึงความรู้สึกที่ดีและขอบคุณต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย โดยโรงเรียนที่ได้ไปจัดกิจกรรม วันที่ 13 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย วันที่ 14 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านป่าตึงพิทยานุกูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อ.เชียงของ จ.เชียงราย วันที่ ...

Read More »

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นส่งมอบ ‘รถกู้ภัยขับเคลื่อนสี่ล้อ’ช่วยราษฎรพื้นที่สูง จ.แม่ฮ่องสอน

นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ส่งมอบรถกู้ภัยขับเคลื่อนสี่ล้อภายใต้ ‘โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการรับส่งผู้ป่วยเพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ต.แม่กิ๊ จ.แม่ฮ่องสอน’ ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์  หรือโครงการคุซะโนะเนะ โดยมีนายอุดม ก่อนแสงวิจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา  ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง พื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมา มีธรรมชาติอันสวยงามในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แต่ขณะเดียวกันพื้นที่ 95% เป็นภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร และขาดแคลนระบบทางการแพทย์ อีกทั้งอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลระดับอำเภอ และไม่มีรถกู้ภัยฉุกเฉินประจำ ประชาชน ต.แม่กิ๊ จึงประสบความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ หรืออาการป่วยที่ทวีความรุนแรง เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ด้วยเหตุนี้รถกู้ภัยที่มีความพร้อมในการเข้าถึงพื้นที่จึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนอย่างมาก จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนโครงการจัดซื้อรถกู้ภัยขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 คัน แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แม่กิ๊ มูลค่า 1,508,000 บาท เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่สูงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถให้การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ และส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลระดับอำเภอได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการจัดการกับความมั่นคงของมนุษย์ โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) ...

Read More »

รัฐบาล ‘ญี่ปุ่น’ส่งเสริมคุณภาพชุมชน มอบรถดับเพลิง-เครนไฟฟ้าป้องกันไฟป่าบ้านหล่ายงาว อ.เวียงแก่น-เชียงราย

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดพิธีส่งมอบรถดับเพลิงของโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการคุซะโนะเนะ โดยมีนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ส่งมอบให้กับนายสมพงษ์  เทพไหว นายกเทศมนตรีตำบลหล่ายงาว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ตำบลหล่ายงาว ตั้งอยู่ในพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเขตชายแดนติดกับประเทศลาว โดยพื้นที่ 99%  เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และป่าไม้ ในฤดูแล้งมักเกิดไฟป่าและปัญหาการขาดแคลนน้ำบ่อยครั้ง ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลมาจากภูเขา ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกลงมา ทำให้ต้องมีการจัดส่งน้ำอุปโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่รถดับเพลิงที่มีอยู่ มีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนสำหรับท้องถิ่นนี้ จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุน้ำ 4,000 ลิตร พร้อมเครนกระเช้าไฟฟ้า 1 คันให้แก่เทศบาลตำบลหล่ายงาวเป็นงบประมาณมูลค่า 3,016,000 บาท ซึ่งการจัดหารถได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว  รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนในตำบลหล่ายงาวมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต และมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการจัดการกับความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) ต่อไป สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »