ข่าวด่วน

a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?sa??a??a?� a?�a?Sa?�a??a?�a??a?�a??a??

a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?sa??a??a?� a?sa?�a??a?�a?�a??a??a?�a??a?�

hb3Antique House – Beautiful Sunset at Legend of Lanna

a?�a??a?�a??a?�a??a?�a?Sa?�a??a?�a??a?�a??a??..a?�a??a?�a?�a?�a?sa??a??a?sa??a??a??a??a??a??a??a??a??a?�a??a??a?Sa??a?�a?�a??a?�a??a??a?�a?�a??…a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?sa??a??a?� a?sa?�a??a?�a?�a??a??a?�a??a?� a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a??a??a??a?�a??a??a?� a?�.a?�a??a?�a?�a?�a?�a?Sa?�a??a?�a??a?�a??a??

a??a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?� a?�a?�a??a?�a?sa?sa??a??a??a??a??a??a??a??a??a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a??a?�a??a??a??a?za??a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?Sa?�a??a?�a??a?�a??a??a?�a?�a??a??a?�a?�a??a??a??a??a?�a??a?? 700 a?�a?� a?za??a?�a?�a??a?�a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a?sa?�a??a?�a??a??a?�a?�a?? a??a??a?�a?�a??a?�a??a??a?za?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?Sa??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a??a??a??a??a?�a??a?? 200 a?�a??a?�a??

a?�a?za??a??a?�a??a??a?�a?�a??a?�a?sa?�a??a?�a??a?�a?�a?za??a?�a?sa??a??a?�a??a?�a??a?�a??a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a?za?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a?� a?�a?Ya??a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?� a?�a?za??a?�a?�a?�a??-a??a??a??a??a??a?�a?�a?�a??a??a?�a??a??a?�a??a??a?�a??a??a??a?�a??

hb2hb1

Return to original sightseeing with the Ping River’s Bank Chiangmai a touch of impreessive dinning and ring with Huan Boran Ban Him-ping

hb5hb4

 

a??a?�a?�a?�a??a??a??a??a??a?�a??a??A�a??a??a??a?Ya??a?� a?Sa?? a?�a?�a??a??a??a?�a??a?� a?�a??a??a??a??a?Ya?za??a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?sa?�a??a?�a??a?�a??a??a??a?�a?�a??a??a?�a??

Other choice for the Coffee Man We do have fresh coffee and homemade bakery for serving you with our Northern smile.

 

hb6a?�a??a??a??a?�a?�a?sa??a??a??a??a??a??a??a?�a?�a??a?�a?sa?�a??a??a?�..a??a??a??a?�a?Sa??a?�a??a??a??a??a?Sa??a?�a??a??a??a??a?�a?Sa?�a??a??a?�a?sa??a??a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a??a??a?�

a?�a?�a??a??a??a??a?�a??a?�a??a??a?�a??a?�a?�a??a?z a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?sa??a??a?� a?sa?�a??a?�a?�a??a??a?�a??a?� a??a?�a?�a??a?�a??a??a??a?Y “a?�a?�a?�a?Sa?�a??a?�” a??a??a?�a??a??a??a??a??a?�a??a?�a?sa?�a?�a??a??a??a?Y a??a??a?�a?�a??a?�a??a??a??a??a??a?�a??a??a??a?sa?�a??a?�a??a??a??a??a??a?�a?�a?� a?�.a??a??a??a?�a?�a?� a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?Sa?�a??a?�a??a?�a??a??

a?�a??a?�a??a??a?�a?Sa?�a?? a?�a?�a??a??a??a?�a?�a?� a??a??a?�a??a?�a?�a?�a?�

a?�a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a??a??a?s a??a??a??a?�a?�a?�a?� a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a??a??a??a?�a?�a??a?za??a??a??a??a??a?�a??a?�a??a?� a?�a?�a??a??a?�a?�a??a??a?�a?�a??a??a??a?? a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a??a?�a?�a?za??a?�a?�a?�a?� a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?sa??a??a?� a?sa?�a??a?�a?�a??a??a?�a??a?�

a?za??a?�a?�a??a?�a??a??a??a?�a??a??a?�a??a?�a?�a??a?�a?s a?�a?�a??a?�a?�a?�a?? a?�a??a?Sa??a??a?�a?� a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a??a??a?�a?� a??a??a?�a?�a??a??a?�a??a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a??a??a??..

a?za?sa??a?�a?�a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a?? 08.00 a?�.a?�a?�a?�a??a?�a??

 

hbouh5hbouh4

 

 

 

 

 

 

 

a?�a?�a?�a??a?�a??..a??a?�a?Sa??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a?? a?�a?�a??a??a??a??a??a??a?�a?�a?? a?�a?Sa??a?� a?�a?�a?�a?za??a?�-a??a??a?? a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?sa??a??a?� a?sa?�a??a?�a?�a??a??a?�a??a?� a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a??a?�a??a??a?�a?sa??a?�a?�a?�a?za?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a?�a?sa?�a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a??…

a??a?�a??a??a?�a??a?�a?�a??a?�A�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?sa??a??a?� a?sa?�a??a?�a?�a??a??a?�a??a?�

Facebook :A� www.facebook.com/ a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?sa??a??a?� a?sa?�a??a?�a?�a??a??a?�a??a?�

E-mail :A� huanboran.himping@gmail.com

a??a??a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a??.A�A�053-240-270 , 053-260-239 , 081-724-633-2A�A�A�a??a?Ya??a?�a??A� 053-240-270A�A�