ข่าวด่วน

Everyday English 2

TV- ‘Everyday English  โดย ทอมมี่กับเดเร็ก ตอนที่ 2

เรียนภาษาอังกฤษ ‘Everyday English: -ed and -ing Adjectives’  

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน