ข่าวด่วน

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน 24 ‘เพียรอดทน ฝึกตนให้ใจไกลกิเลส’

ออกอากาศวัน ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558
ทางช่อง 11 NBT กรมประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่
(youtube: Romtham Srisukho)

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน