ข่าวด่วน

ประปาเชียงใหม่ยัน มีน้ำดิบรับมือ ‘ภัยแล้ง’วอนปชช.ใช้น้ำอย่างประหยัด

ประปาเชียงใหม่ยัน มีน้ำดิบรับมือ ‘ภัยแล้ง’วอนปชช.ใช้น้ำอย่างประหยัด

IMG_6702

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 นายมงคล วัลยะเสวี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ แถลงถึงสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ว่า การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรับมือและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยประเมินสถานการณ์จากปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าปัญหาภัยแล้งจะเกิดช่วงระหว่างเดือน มีนาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี จึงเตรียมความพร้อมการบริการน้ำประปา ในพื้นที่รับผิดชอบ ประมาณ 137 ตารางกิโลเมตร รวม 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี  อำเภอสันทราย  อำเภอหางดง  อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่วาง

“การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ มีสถานีผลิตน้ำประปา รวม 4 แห่ง คือ สถานีผลิตน้ำป่าตัน มีกำลังผลิต 1,500 ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำปิง  สถานีผลิตน้ำแม่กวง มีกำลังผลิต 2,200 ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ำดิบจากเขื่อนแม่กวง  สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ มีกำลังผลิต 1,250 ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ำดิบจากคลองชลประทานแม่แตงและแม่น้ำปิง  สถานีผลิตน้ำหน่วยบริการแม่วาง มีกำลังผลิต 100 ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำแม่วาง รวมกำลังผลิตทั้งหมด 5,050 ลบ.ม./ชม.  แต่ทั้งนี้ในบางพื้นที่อาจจะมีแรงดันน้ำไหลอ่อนในช่วงเช้าและเย็น เนื่องจากมีผู้ใช้น้ำเป็นจำนวนมาก หรือ 1.6 แสน ลบ.ม.ต่อวัน”

นายมงคล กล่าวอีกว่า ภาพรวมของน้ำดิบขณะนี้เหลือ 12% แม้ขณะนี้จะยังไม่มีปัญหาแต่ขอร้องประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อเก็บน้ำต้นทุนไว้ใช้ในปีหน้า และไม่รบกวนน้ำสำหรับเกษตรกร เพราะปัจจุบันน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยมาก โดยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเหลือน้ำ 20% หรือ 53.418 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เหลือ 12.28% หรือ 32.304 ลบ.ม.

photo

“ขณะนี้ได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอน้ำดิบมาสำรองในการผลิตน้ำประปา เช่น สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ มลฑลทหารบกที่ 33 โดยเฉพาะห้วยจอกที่ยังมีน้ำสะสมมาก จึงมั่นใจว่ามีน้ำดิบเพียงพอในการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งนี้ แม้ฝนจะทิ้งช่วงจนถึงเดือนสิงหาคม  รวมทั้งวางท่อเสริมแรงดันน้ำให้กับชุมชนที่น้ำไหลอ่อนหลายแห่ง ตลอดจนเตรียมรถบรรทุกน้ำสะอาดออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากน้ำไหลอ่อน หรือไม่ไหล”

นายมงคล กล่าวว่า ช่วงนี้อาจมีปัญหาน้ำไม่ไหลบ้างในบางพื้นที่ เพราะมีการก่อสร้างทางลอดอุโมงค์บริเวณสามแยกโรงพยาบาลเทพปัญญา และแถวตลาดต้นพยอม อาจมีการขุดและทำให้ท่อประปาแตก ซึ่งกว่าจะซ่อมแซมและจ่ายน้ำเข้าระบบได้ตามปกติต้องใช้เวลา 1 วัน ซึ่งไม่ใช่เป็นเพราะไม่มีน้ำประปา

“ส่วนในระยะยาว ปภ.สาขาเชียงใหม่ ได้เร่งรัดโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2 โครงการ เพื่อผลิตน้ำประปาช่วยเสริมกำลังการผลิตน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง พร้อมทั้งยังเป็นการส่งจ่ายน้ำประปาให้กับ กปภ.สาขาสันกำแพง กปภ.สาขาแม่ริม และ กปภ.สาขาลำพูน เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง คือ โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำแม่แฝก กำลังการผลิต 2,000 ลบ.ม/ชม. ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำปิง โดยเขื่อนแม่งัดมีการโปรยน้ำลงมาเลี้ยงลำน้ำแม่ปิง จะช่วยลดกำลังการผลิตของโรงกรองน้ำแม่กวงและลดการใช้น้ำจากเขื่อนแม่กวงลง  ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบระบบผลิตน้ำ จะสามารถผลิตน้ำได้ในเดือนกรกฎาคมนี้  และโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำป่าแดด ขนาดกำลังผลิต 500 ลบ.ม/ชม. ใช้น้ำดิบจากลำน้ำปิง ตั้งอยู่บริเวณฝายป่าแดด จะช่วยผลิตและจ่ายน้ำในพื้นที่อำเภอสารภี อำเภอหางดง โดยเฉพาะทางตอนล่างของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนในช่วงเช้าและช่วงเย็น

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน