หมู่บ้านศิลปะเชียงใหม่ Art Village

สำนักข่าวเห็ดลม พาลัดเลาะเดินทางเยี่ยมบ้านศิลปิน  มองหาแรงบันดาลใจดีๆ  ที่หมู่บ้านศิลปะจังหวัดเชียงใหม่

เส้นทางที่1  : หมู่บ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่

สตูดิโอ1   ‘Art Village’ หมู่บ้านศิลปะ @ โป่งน้อย-สันลมจอย เชียงใหม่  http://www.hedlomnews.com/?p=8319

สตูดิโอ2   ศิลปินคู่ ‘พลอย-โอฬาร’ ณ..หมู่บ้านศิลปะ..Art Village  http://www.hedlomnews.com/?cat=25

สตูดิโอ3   ชิน (จัง) มือฉมัง..งานปั้น @ หมู่บ้านศิลปะ-เชียงใหม่   http://www.hedlomnews.com/?p=8972