หอศิลป์มช.จัดแสดงภาพถ่าย-เสวนา ‘เยาวชนคนตานี มีดีสู่อาเซียน’ 6-7มิย.58

หอศิลป์มช.จัดแสดงภาพถ่าย-เสวนา ‘เยาวชนคนตานี มีดีสู่อาเซียน’ 6-7มิย.58

1

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี จัดนิทรรศการภาพถ่าย และเวทีสานสุขเสวนา ภายใต้โครงการ ‘เยาวชนคนตานี มีดีสู่อาเซียน’ หรือ Pattani initiative for ASEAN  ณ  โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2558

โดยนิทรรศการภาพถ่าย และเวทีสานสุขเสวนา เป็นกิจกรรมที่ต้องการนำเสนอเรื่องราวแง่มุมบวกของจังหวัดปัตตานี ให้สังคมภายในและภายนอกรับทราบ ผ่านรูปถ่ายจากฝีมือของเยาวชนคนปัตตานีในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถานต่างๆ อันเป็นที่เคารพของชาวไทยพุทธ  มุสลิม และจีน ตลอดจนประเด็นทางประวัติศาสตร์  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ความเชื่อ และวิถีของคนปัตตานี  โดยการอธิบายภาพโดยใช้ภาษาต่างๆ ที่เป็นที่เข้าใจของคนอาเซียนโดยส่วนใหญ่ คือ ภาษาไทย อังกฤษ มลายู และจีน

สนใจเกี่ยวกับโครงการเยาวชนคนตานี มีดีสู่อาเซียน Pattani initiative for ASEAN  คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/pages/pattani-retweet/261536830712414

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน