ข่าวด่วน

‘กองกำลังผาเมือง’ ซ้อมแผนอพยพประชาชน รับมือเหตุสู้รบแนวชายแดนไทย-เมียนมา

‘กองกำลังผาเมือง’ ซ้อมแผนอพยพประชาชน รับมือเหตุสู้รบแนวชายแดนไทย-เมียนมา

kkr2

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 พฤษภาคม  2558  พ.อ.ฉลองชัย  ชัยยะคำ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เป็นประธานการซักซ้อมแผนอพยพประชาชนให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า โดยมี พ.อ.จิรวัฒน์  นาครัตน์ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง และนายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดเตรียมความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนที่บ้านนาหวาย-บ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

kkr1

ซึ่งการจัดซักซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับประเทศเมียนมา ซึ่งมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่จำนวนมาก และยังคงมีการสู้รบกับฝ่ายรัฐบาล ทำให้อาจจะมีลูกระเบิดตกเข้ามาในฝั่งประเทศไทยและเกิดอันตรายกับประชาชน ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง จึงร่วมกับฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเชียงดาว จัดซ้อมแผนในพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านกิ่วผาวอก  บ้านอรุโณทัย  บ้านหนองเขียว  บ้านเมืองนะ  บ้านนาหวาย และบ้านห้วยเป้า มีประชาชนจำนวน 500 คน เข้าร่วมซ้อมแผน เพื่อจัดระเบียบอพยพเร่งด่วนสตรี คนชรา และเด็ก ผู้ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ  และบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานในพื้นที่สู้รบ

kkr3

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดทำบัตรแจกจ่ายให้ขึ้นรถที่จัดไว้ตามหมายเลข การเตรียมแพทย์พยาบาล ตลอดจนอาหาร เครื่องดื่ม และที่พักสำหรับประชาชนที่อพยพเข้ามาในพื้นที่ศูนย์อพยพ ณ โรงเรียนบ้านนาหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว  ซึ่งการซักซ้อมทำแบบเหตุการณ์จริงทุกอย่าง รวมทั้งการซ้อมแผนส่งตัวประชาชนกลับภูมิลำเนาเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัย ซ้อมการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่เสียหายให้กับประชาชน  

พ.อ.จิรวัฒน์ กล่าวว่า หวังให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติการอพยพประชาชนจากพื้นที่อันตรายไปยังที่ปลอดภัย  สร้างความเข้าใจในการร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือประสานงานและปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ทั้งทหาร พลเรือน และประชาชน ให้สามารถนำแผนและขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการอพยพพลเรือน ไปประยุกต์ใช้กับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน