ข่าวด่วน

เชียงใหม่รณรงค์เก็บขยะ เดินขึ้นดอย ‘วันวิสาขบูชา’

เชียงใหม่รณรงค์เก็บขยะ เดินขึ้นดอย ‘วันวิสาขบูชา’

to1

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาชน ประกอบด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย วัดพระธาตุดอยสุเทพ และโครงการเมืองเจริญใจ จัดประชุมทำความเข้าใจและเตรียมการจัดการกับขยะจำนวนมากที่จะเกิดขึ้นในประเพณีเตว (เดิน) ขึ้นดอย ในคืนวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เพื่อสร้างบุญในวันพระสำคัญประจำปี ‘วิสาขบูชา’ 1 มิถุนายน 2558
    
to2

โดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่า การเก็บกวาดขยะตั้งแต่เช้าวันที่ 1 มิถุนายน 2558 มีนักศึกษาจาก 3 สถาบัน จำนวนกว่า 1,000 คน มาช่วยกันเก็บกวาดขยะ เริ่มจากภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยมีการแบ่งเขตรับผิดชอบกันชัดเจน จากนั้นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จะนำขยะไปรวบรวมไว้ 4 จุด เพื่อให้รถขยะของ 4 เทศบาลในพื้นที่ไปทิ้งบ่อขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่ให้หมดภายในวันเดียวเหมือนปีที่ผ่านมา
    
เตว1

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ กล่าวว่า การจัดการขยะจะเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วขึ้น โดยกลุ่มเมืองเจริญใจ ซึ่งเป็นภาคีน้องใหม่ที่จะเข้าร่วมจัดการปัญหา เริ่มทำการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการลดขยะผ่านแคมเปญ ‘เตวขึ้นดอย ลดขยะ’ โดยเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น มาลา คำจันทร์ นักเขียนซีไรต์และศิลปินแห่งชาติ, สุเมธ องอาจ นักร้องชื่อดังและโค้ชเพลงเดอะ วอยซ์ คิดส์, แสงดาว ศรัทธามั่น กวีล้านนา, ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ นักพัฒนาภาคเหนือ, วัลลภ นามวงศ์พรหม ประชาสัมพันธ์วัดพระธาตุดอยสุเทพ ถือป้ายคำขวัญ เช่น ขอบคุณจั๊ดนักที่ไม่ทิ้งขยะ, ขึ้นดอยรอบนี้ไม่มีขยะ เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย
    
สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน