ข่าวด่วน

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน 23 ‘ฝึกสติ จิตตั้งมั่น’

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน 23 ‘ฝึกสติ จิตตั้งมั่น’

ออกอากาศวัน ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558
ทางช่อง 11 NBT กรมประชาสัมพันธ์
(youtube: Romtham Srisukho)

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน