ข่าวด่วน

แอ่วสงกรานต์ล้านนา ‘ปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม’ตระการตากล้วยไม้

แอ่วสงกรานต์ล้านนา ‘ปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม’ตระการตากล้วยไม้ ณ อุทยานหลวงราชพกฤษ์ 11-18 เมษายน 25558

au4

วันที่ 10 เมษายน 2558 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา พร้อมจัดแสดงกล้วยไม้หลากหลายชนิด ในงาน ‘ปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม’ หรือ Songkran Festival, a Romantic Touch of Orchids ระหว่างวันที่ 11 – 18 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

au3

นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความสวยงามของสวนกล้วยไม้สกุลเอื้อง อาทิ เอื้องคำ เอื้องผึ้ง เอื้องเก๊ากิ่ว เอื้องสายเชียงใหม่ เอื้องเมี่ยง เอื้องมอนไข่ เอื้องแปรงฟัน เอื้องเข็มแดง เอื้องเข็มขาว เอื้องเข็มแสด เอื้องเข็มม่วง เอื้องปอยหลวง เอื้องปอยชมพู เอื้องปอยขุนตาล และกล้วยไม้ไทยกว่า 100 ชนิด ที่พร้อมใจกันบานสะพรั่งชูช่ออวดสีสันอย่างเต็มที่ พร้อมสัมผัสบรรยากาศสงกรานต์แบบล้านนาที่งดงาม ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อเจดีย์ทราย สาธิตการทำตุงและโคมแบบล้านนา การปั้นแป้ง สาธิตการทำอาหารและขนม กาดหมั้วครัวฮอม การแสดงดนตรีพื้นเมือง โดยขอให้ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองแบบล้านนา เพื่อร่วมรดน้ำสงกรานต์แบบสุภาพ
 
au2

นอกจากนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ยังเตรียมไม้ดอกเมืองหนาว จากโครงการหลวงและศูนย์ขยายผลโครงการหลวงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ผสมผสานกับกล้วยไม้จากต่างประเทศ จัดแสดงไว้ในเรือนไม้ดอก ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างใหม่ ภายในบริเวณสวนกล้วยไม้ โดยภายในอาคารนักท่องเที่ยวจะได้พบกับ กล้วยไม้ ‘นอบิเล่’  (Dendrobium nobile)  กล้วยไม้อิงอาศัยที่พบทางตอนใต้ของจีน อินเดีย เนปาล ภูฎาน ไปจนถึงฮาวาย มีกลิ่นหอมและออกดอกแค่ปีละหนึ่งครั้งในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน กล้วยไม้สกุล ‘อิพิเดนดรัม’ (Epidendrum) กล้วยไม้ป่าของประเทศเปรู หลากสีสันสวยงาม น้อยคนนักที่จะได้ชมความงดงามของกล้วยไม้ชนิดนี้

au5

ทั้งนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ยังจัดแสดงพรรณไม้พระนาม ได้แก่ จำปีสิรินธร สิรินธรวัลลี กุหลาบพระนามสิรินธร และม่วงเทพรัตน์ ให้ได้ชื่นชม เพื่อแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตลอดเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนพระราชสมภพ

au1

หากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ อย่าพลาดโอกาสที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ล้านนา และชมความงามของดอกไม้และสวนต่างๆ ในงานปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม โดยมีอัตราค่าบำรุงสวน ผู้ใหญ่ไทย 50 บาท  เด็กไทย 25 บาท ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ 100 บาท เด็กชาวต่างชาติ 50 บาทสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ข้าราชการ นักเรียนและนักศึกษา แสดงบัตร 25 บาท อัตรานี้ยังไม่รวมค่าบริการรถพ่วง ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110-5 หรือ ทางเว็ปไซด์  http://www.royalparkrajapruek.org/main/

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน