ข่าวด่วน

ร่มธรรมร่มใจ(ตอนที่ 22) /ร่มธรรม ร่มใจ ตอน อริยทรัพย์ ทรัพย์อันประเสริฐยิ่ง

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน 22 ‘ร่มธรรม ร่มใจ ตอน อริยทรัพย์ ทรัพย์อันประเสริฐยิ่ง’

ออกอากาศวันที่ 19 มีนาคม 2558
ทางช่อง 11 NBT กรมประชาสัมพันธ์
(youtube: Romtham Srisukho)

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน