ข่าวด่วน

ร่มธรรมร่มใจ(ตอนที่ 21) /ร่มธรรม ร่มใจ กายทุกข์ ใจไม่ทุกข์

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน 21 ‘ร่มธรรม ร่มใจ กายทุกข์ ใจไม่ทุกข์’

ออกอากาศวันศุกร์ที่ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ทางช่อง 11 NBT กรมประชาสัมพันธ์
(youtube: Romtham Srisukho)

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน