ข่าวด่วน

ร่มธรรมร่มใจ(ตอนที่ 20) /ร่มธรรม ร่มใจ ทศพิธราชธรรม

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน 20 ‘ร่มธรรม ร่มใจ ทศพิธราชธรรม’

(youtube:  ร่มธรรม ศรีสุโข)

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน