SIPA สร้างภาพยนตร์แอนนิเมชั่น ‘พระมหาชนก’ถวายในหลวง ให้ปชช.ดูฟรี

SIPA สร้างภาพยนตร์แอนนิเมชั่น ‘พระมหาชนก’ถวายในหลวง ย้ำคุณธรรม-ความเพียร ให้ประชาชนดูฟรี

maha1วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ รองผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA สาขาเชียงใหม่ เปิดเผยว่า SIPA ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการแอนนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิคไทย 15 บริษัทผู้ผลิต ศิลปินนักวาด นักพัฒนาภาพเคลื่อนไหว ผู้ชำนาญการด้านแสงและเงา ผู้ชำนาญการด้านแอนนิเมชั่นรวมกว่า 250 คน ร่วมกันผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง ‘พระมหาชนก’ โดยขอพระราชทานอนุญาตจากสำนักพระราชวัง นำบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาดำเนินการผลิตผลงานเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างจิตสำนึกให้คนไทยมีคุณธรรมและมีความเพียร

“เราเวลารวม 4 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2557 ขณะนี้ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง พระมหาชนก เสร็จสมบูรณ์แล้วและพร้อมจัดฉายภาพยนตร์ให้ประชาชนได้ชมฟรี ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล็กซ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในวันที่ 29 พฤศจิกายน และวันที่ 6 ธันวาคม 2557 วันละสองรอบ คือ รอบ 10.00 น. และ 15.00 น.”  
    
สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบัตรเข้าชมภาพยนตร์ได้ที่ SIPA สาขาเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-247282 หรือที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 หมายเลขโทรศัพท์ 053-112740 ทุกวันในเวลาราชการ และผู้ที่พลาดการรับชมทางโรงภาพยนตร์ สามารถติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์ ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในภายหลัง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน