กลับมาอีกครั้ง ‘หุ่นสายพม่า’ โดย Htwe Oo Myanma

กลับมาอีกครั้ง  ‘หุ่นสายพม่า’ โดย Htwe Oo Myanma

pama4

คณะละครหุ่นที่น่าสนใจอีกคณะที่ชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวตั้งตารอใน ‘เทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014 @เชียงใหม่’ (International Puppet Festival 2014 @Chiangmai THAILAND) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 – 21.30น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มช. จัดขึ้น คือ การแสดงที่ส่งตรงจากเมืองย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์ ‘หุ่นสายพม่า’ โดย Htwe Oo Myanma คณะอูทะเวย์ เมียนม่าร์ ที่กลับมาแสดงอีกครั้ง

pama3

สำหรับหุ่นสายพม่านั้น มีต้นกำเนิดอันยาวนานกว่า 600 ปี เรื่องราวที่นิยมแสดงมักเป็นเรื่องราวในชาติก่อนๆ ของพระพุทธเจ้า ตำนานและนิทานพื้นบ้าน

pama5

หุ่นสายพม่าตัวหนึ่งนั้น จะมีสายชักราว 20 – 30 เส้น ดังนั้น การชักหุ่นตัวหนึ่งจึงต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญเป็นอย่างสูง ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ชวนให้สงสัยว่าเขาบังคับหุ่นสายพม่านี้อย่างไร

pama1The return of last year audience’s favorite performance from Yangon, Htwe Oo Myanma troupe.

The history of Myanmar’s traditional marionette can be traced back to 600 years. The most common storylines are related to the tales of Lord Buddha’s former incarnations, folktales and local legends.

These puppets will tickle your curiosity of how to control such movement. They employ 20-30 wires, and each puppet is controlled only by one puppeteer. The professional puppeteers from Htwe Oo Myanma troupe.

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน